Ica
Från vänster: Juhana Rintala, Mårten Froste, Knut Frängsmyr, Mikael Schwarzman

Digitaliseringen för med sig nya disruptiva affärsmodeller som förändrar spelreglerna för hela branscher. Men i grunden finns tre sätt att möta dem konstaterade Mikael Schwarzman, försäljningschef för affärssystem på Oracle Sverige. Man kan vara proaktiv och använda den nya tekniken mot sina konkurrenter, reaktiv och invänta och se vad resultatet blir och inaktiv och inte göra någonting. De som samlats i panelen på Oracle Cloud Days på onsdagen hade det gemensamt att de alla satsade mest på att vara proaktiva även om de kom från helt olika typer av branscher.

– Vi funderar inte över vår etikett, säger Knut Frängsmyr, operativ chef på Klarna.

– När vi drog i gång medförde det en disruption – en sprängning – att vi introducerade betalningar online. Det fanns etablerade aktörer men många av dem har ingen tydlig onlinenärvaro ens nu, tio år senare.

För Ica som dominerande aktör på en traditionell marknad ser resan
annorlunda ut.

Läs mer: Icas 20 000 anställda får en digital arbetsplats

– Vår marknad är i en form av disruption, men vi skulle gärna se att vi är i framkant och i någon mån är en disruptor, säger Juhana Rintala, ansvarig för
försäljning och marknad inom Icas e-handel.

Hur beter man sig då för att ligga i framkant?

Mårten Froste, Nordenchef på Match.com, pekar på att man måste jobba nära marknaden.

– Det är viktigt att låta teknik och marknadsorganisation vara tätt knutna internt, säger han.

– Hela tiden kommer det nya saker och man ska inte vara rädd att testa och acceptera om det misslyckas.

Läs mer: 120 Ica-anställda tar steget till Infosys

Och det handlar inte bara om att fysiska företag ska etablera sig digitalt – det kan även handla om att gå andra vägen.

– Vi har på senare tid gjort en lite omvänd resa och jobbar med events nu också, säger Mårten Froste.

– Vi tror att vi behöver en närvaro där också om vi ska erbjuda bästa stället att träffas.

En utmaning för Klarna just nu är att gränsen mellan e-butik och fysisk butik suddas ut.

– Många kunder köper på nätet och lämnar tillbaka i den fysiska butiken. Det är förvirrande för många handlare som inte vet exakt hur man ska tackla det och där är betalningarna heller inte optimerade efter det.

För Icas del är det en självklarhet att ha en fysisk närvaro.

– Det är ingen nackdel. Det finns 1 400 Icabutiker i landet och det bidrar till varumärket att vi finns närvarande i gatubilden, säger Juhana Rintala.
Kundlojaliteten står i fokus när Ica e-handelssatsar.

– Kostnadsmodell blir annorlunda i e-handeln än i den fysiska butiken när det gäller effektivitet exempelvis. Men brittiska kedjan Tesco har tittat på sin e-handel och sett att om de får en av sina kunder att handla på nätet så växer den totala försäljningen till den kunden med 100 procent.