Lantmäteriet
Lantmäteriets kartdatabaser blir fria. Foto: Linda Alfvegren

Det blir som julafton mitt i sommaren i år för alla utvecklare använder svensk kartdata när de skapar nya tjänster. Den första juli tar Lantmäteriet det första steget mot att släppa alla sina kartdatabaser fria för utvecklare som utan avgifter vill använda detaljerad svensk geografisk data när de utvecklar nya tjänster.

Först släpps ett öppet api till Lantmäteriets översiktsdatabas över Sverige. Databasen innehåller vägnät, bebyggelse, gränser, höjdkurvor och vattendrag i skala 1:250 000. Men Lantmäteriets plan är att därefter successivt släppa nästan alla geografiska databaser fria för utvecklare.

– Det här är ett första viktigt steg mot ett fullständigt öppnande av geografiska data, säger Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson.

Läs mer: Nokia lanserar ny karttjänst

Det riktigt stora steget tas vid årsskiftet då Lantmäteriet lyfter på locket till databaserna för sina detaljerade terräng- och fjällkartor och en detaljerad vägdatabas, där även alla riktigt smålandsbygdsvägar finns med.

Innehållet i terräng- och fjällkartdatabaserna ligger på en helt annan detaljnivå än i andra gratiskarttjänster, exempelvis Google Maps.

– Det är stor skillnad i detaljnivån om du jämför med Google Maps, framförallt när du rör dig i naturterräng eller i mindre byar ute i landet. Landskapet beskrivs på ett mycket mer detaljerat sätt när det gäller terrängtyper och även vattendrag, säger Peter Nyhlén, enhetschef på Lantmäteriet.

Det är inte bara utvecklare av nya kartbaserade tjänster som kan kommer att kunna använda kartinformationen gratis. Peter Nyhlén tror att effekten av att Lantmäteriet släpper dessa kartdatabaser fria på Creative Commons-basis mycket väl kan att bli att exempelvis Google och andra stora aktörer även bakar in den detaljerade informationen i sina egna karttjänster.

– Det vi gör nu ger ju även möjlighet för alla kommersiella kartaktörer, vare sig de heter Google eller något annat, att använda sig av den här geografiska informationen, säger han.

Läs mer: Operatörer lovar bättre kartor

Vid årsskiftet släpper Lantmäteriet även en så kallad DGNSS-tjänst fri. Det handlar om ett system som förbättrar exaktheten i gps-positioneringar ner till decimeternivå med hjälp av fasta geografiska mätpunkter som används för att korrigera bort störningar i gsp-signalen.

– Det vi hoppas ska hända när vi släpper detta fritt är att Entreprenörssverige kan vidareutveckla den här tjänsten så att den fungerar även via vanliga mobiltelefoner. Det vore fantastiskt bra för många typer av geografiska tjänster, säger Peter Nyhlén.

Även fast inga datum är satta i dagsläget så vill Lantmäteriet därefter gå vidare och släppa också andra viktiga kartdatabaser fria. Det handlar bland annat om den extremt detaljerade fastighetskartan som återger i princip hela landet i skala 1:10 000 och även Lantmäteriets adresskarta.

– Sedan har vi databasen med våra ortofoton, högupplösta flygbilder med 25 centimeters upplösning som täcker stora delar av Sverige. Det handlar om garanterat molnfria bilder, säger Peter Nyhlén.

Även Lantmäteriets höjdmodell som i detalj beskriver hela Sveriges topografi kan komma att finnas med bland de databaser som ska släppas fria.

– Den databasen tror jag personligen blir väldigt viktig för att framöver få bättre koll på effekter av klimatförändringarna, säger Peter Nyhlén.

Lantmäteriet är idag en till stor del avgiftsfinansierad myndighet. Peter Nyhlén säger prislappen för att släppa alla de viktiga kartdatabaserna fria blir ungefär 100 miljoner kronor årligen i uteblivna intäkter. I dagsläget är inte klarlagt hur finansieringen av hela gratisreformen ska se ut.

Fakta

1 juli i år:
Översiktskarta
Översiktskartan: täcker hela Sverige i skala 1:250 000. Innehåller vägnät, bebyggelse, gränser, höjdkurvor och hydrografi.

1 januari nästa år:
Terrängkartan
Terrängkartan, detaljerade beskrivningar av olika typer av skog, mark och vattendrag i skala 1:50 000. Innehåller ocksåvägar, stigar och byggnader.

Fjällkartan
Fjällkartan beskriver den svenska fjällvärlden från Sälen till Treriksröset i skala 1:100 000. Innehåller detaljerad höjdinformation och visar leder, broar, stugor och hjälptelefoner.

Vägkartan
Vägkartan visar en fullständig bild av Sveriges vägnät i skala 1:100 000. Även de minsta skogsvägarna finns med.