It- och telekombranscherna sysselsatte under 2013 189 000 personer. Detta kommer inte att räcka på långa vägar för att möta digitaliseringen som utvecklas i en rasande fart.

Faktum är att det kommer att saknas 60 000 it-proffs 2020, om inget drastiskt görs. Detta enligt en undersökning som branschorganisationen IT&Telekomföretagen låtit göra bland sina medlemsföretag.

– Kompetensbristen har ökat stadigt under en längre tid, säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen. Vi ser redan att it- och telekomföretag lägger utvecklingsverksamheter utanför Sverige, tyngdpunkten flyttas dit kompetensen finns. Det är ofta till Indien där det finns aktörer med stora muskler.

Läs mer: Ericsson har skurit bort hela konsultstyrkan i Lund

När det gäller uppgifter som kravställning och verksamhetsutveckling så lär de blir kvar längre i Sverige, men här blir följden av kompetensbristen i stället att vi inte får de it-lösningar vi behöver. Digitaliseringens möjligheter utnyttjas inte till fullo, vilket hela samhällsekonomin blir lidande av.

Allra starkast ökar kompetensbehovet inom it-säkerhet.

– Det hänger samman med att system och tjänster blir mer och mer verksamhetskritiska. Intrång måste undvikas. Dessutom blir det viktigare med identitetshantering.

Fredrik von Essen fortsätter:

– Samtidigt är det knepigt att kartlägga hur det ökade kravet på it-säkerhet manifesteras i termer av behovet av enskilda personer. Det behöver inte vara så att det behövs fler säkerhetsexperter, utan det kan också vara så att de som arbetar med systemutveckling måste öka sin kompetens inom säkerhetsområdet.

Även inom systemarkitektur samt inom databas- och beslutsstödskompetens är efterfrågan mycket stor. Efterfrågan av systemarkitektur hänger samman med den snabba utvecklingen inom molnet, sakernas internet och big data.
Att behovet av databas- och beslutsstödskompetens ökar hör också ihop med de allt större datamängder som genereras.

Läs mer: Nervöst i konsultbranschen efter varselveckan

IT&Telekomföretagen konstaterar att digitaliseringen medfört en kraftig tillväxt för de it- och telekomlevererande branscherna. Under perioden 2007-2011 växte sysselsättningen i branschen med 13 procent.

Under perioden 2006-2013 stod branschen för 42 procent av produktivitetstillväxten i hela den svenska ekonomin.

Fredrik von Essen säger att regeringen måste samordna sin politik inom områden som utbildning, näringsliv, arbetsmarknad och innovation, för att främja kompetensutveckling. Särskilt imponerad av vad politiken åstadkommit hittills är han inte.

– Ansvariga politiker måste fånga upp det här. På politisk nivå har man en dimmig bild av vad digitaliseringen för med sig och en dålig framförhållning. Till exempel har politiken mest riktat in sig på det akademiska när det gäller utbildningen. Skolan måste digitaliseras. Dessutom bör det göras satsningar på yrkeshögskoleutbildningar.

Ytterligare åtgärder som bör göras är, enligt IT&Telekomföretagen, att främja tillvaratagandet av utrikesfödd kompetens, och arbeta för en bättre könsfördelning.

– När det gäller andelen tjejer måste vi arbeta långsiktigt, och här lyfter vi gärna fram vår satsning Next Up, en skol-it-tävling med fokus på tjejer i åttonde klass.