Jan Gulliksen
Jan "Gulan" Gulliksen. Foto: Kristina Sahlén
– Det här är ju till stor del en typ av tjänstföretag som inte finns idag, säger han.

När Computer Sweden får tag i Jan ”Gulan”Gulliksen – KTH-professorn som också är ordförande i regeringens digitaliseringskommission – har han precis ångat in i regeringskansliets reception för att lämna över ett 70-sidigt utredningsbetänkande till it-minister Mehmet Kaplan.

Förslagen syftar till att höja den ”digitala breddkompetensen” i Sverige och samtidigt skapa nya tjänsteföretag och nya jobb, inte minst för it-kunniga ungdomar.

Läs mer: Mehmet Kaplan: "Digitala agendan behöver ett omtag”

Jan Gulliksen menar att människors förmåga att använda nya tjänster och digitala verktyg kommer att bli avgörande för Sveriges konkurrenskraft som it-nation framöver.

– Tidigare handlade det mycket om hårdvara och att bygga ut infrastruktur för att komma framåt. Men idag har vi kommit så pass långt med det att flaskhalsarna snarare ligger i kompetensen att hantera alla nya digitala tjänster. I takt med att vi kan höja den kompetensen så ökar både efterfrågan på nya tjänster och möjligheter för fler att hantera de nya tjänsterna, säger Jan Gulliksen.

I den utredningslunta han bär med sig redovisar Digitaliseringskommissionen utförliga beräkningar och kalkyler för hur det ska gå till:

Genom att införa en skatterabatt för ett antal it-tjänster i hemmet skulle massor av privathushåll börja efterfråga hjälp med enklare it-problem. Det kan exempelvis handla om att koppla ihop datorn och teven i samma nätverk i bostaden, eller att få hjälp med hur en ny hälsoapp i mobilen egentligen fungerar.

Läs mer: Digitaliseringen av Sverige kräver hårdare nypor och bättre samordning

Intresset för att få hjälp med sådana tjänster är stor idag, men kostnaden är ett hinder. Med en skatterabatt på it-tjänster i hemmet bedömmer Gulliksen att mellan 635 000 och 835 000 privatpersoner i Sverige skulle ta steget och köpa tjänsterna.

Ett urval av röster om förslaget.

Detta skulle i sin tur leda till nya företag och upp till 1 300 jobb ett år efter skatterabatten införts, tror Jan Gulliksen och hans kommission. Kostnaden skulle bli upp cirka 160 miljoner kronor.

– Det finns vissa kostnader i form av uteblivna skatteintäkter. Men sedan skapar detta också nya arbetstillfällen som i sig generar skatteintäkter. Det finns flera olika scenarier kring detta som vi redovisar, säger han.

 Är det inte en stor risk att det bara blir Elgiganten och de andra de stora elektronikkedjorna plockar hem hela den här marknaden om skatterabatterna genomförs?

– Det är givetvis en möjlig typ av intressent. Men det kan lika gärna vara andra typer av organisationer som bildas runt den här typen av tjänster.

Tanken på skatterabatter för it-tjänster i hemmet är inte ny. IT&Telekomföretagen lade fram ett sådant förslag för flera år sedan. Men Jan Gulliksen ser också skillnader i Digitaliseringskommissionens förslag.

– Det som IT&Telekomföretagen presenterade en gång i tiden är en av inspirationskällorna. Men det förslag vi lägger fram nu är noga genomräknat och behandlat, plus att det här förslaget även riktar sig mot bredare grupper i samhället, säger han.