Java Script
Javascript. Foto: Dmitry Baranovskiy/CC
Google lanserade Dart 2012 som en utmanare till Javascript, det dominerande språket för klientapplikationer på webben. Redan från början var tanken att det skulle gå att köra Dartprogram i en egen miljö, som Google hoppades skulle anammas av webbläsarleverantörer. Så blev inte fallet, Dartkod kan inte ens köras rakt av i Googles egna webbläsare Chrome.

Läs mer: Tre heta språkstrider

Nu meddelar Googles Lars Bak och Kasper Lund, skaparna av Dart, i ett inlägg att man lägger ner den strategin och i stället fokuserar på att kompilera Dartkod till Javascript. Det är en möjlighet som funnits hela tiden.

Det här innebär att Google satsar på samma strategi som Microsoft gör med språket Typescript, att införa nya möjligheter i Javascript med ett nytt språk. En kompilator ser till att funktionalitet som finns i Dart, men inte i Javascript, översätts till körbar Javascriptkod. Det gör att koden i princip kan köras i alla webbläsare.

Läs mer: Identitetskris för Dart

I inlägget nämns att Dart används flitigt för annonslösningar på Google. Frågan är om Dartskaparna håller skenet uppe eller är fullt fokuserade, med uttalanden som det följande: ”Med Google Ads långsiktiga satsning på Dart och vår nya strategi ser vi fram mot vägen framåt”.