Kjell A Nordström

Kjell A Nordström är en av talarna på Cite den 21-22 april. Foto: Karin Lindström
 

1 Budget ersätts av styrning i realtid

Varför syssla med att gissa sig fram till en budget när alla verkliga siffror finns i realtid? Helt meningslöst enligt ekonomen Kjell A Nordström.
– Vi är där nu. H&M kunde exempelvis direkt se att deras försäljning i Saudiarabien inte påverkats av den diplomatiska krisen när de fick frågan häromdagen. Alla siffror finns där.
I stället gäller det att styra efter andra parametrar och sätta upp mål som är relativa.
– Att man ökar sin vinst är ju bra, men om den ökar långsammare än konkurrenternas är det ändå inte bra. Målen måste handla om var på marknaden man vill vara och vilken andel man har.


2 Måste våga göra fel

Traditionella företag är duktiga på att strömlinjeforma sina processer och få fram sina produkter så effektivt som möjligt. Det gör samtidigt att innovation och skapande hämmas. Eftersom de flesta idéer på sätt och vis bara är upprepande av tidigare idéer i lite ny form så ökar också originalitetskravet.
– För att göra bolagen till skaparmaskiner krävs att vi vågar göra fel och gå vidare och lära oss av felen. Men det belönas inte i dag, i stället odlas en framgångskult.
Och att ändra på hur man jobbar är svårt.
– Det mesta i ekonomi är rätt enkelt, men just runt organisation är det riktigt svårt. Där handlar det inte bara om att göra en ny organisationsskiss – den måste genomföras också.
Parallellt omdefinieras även branschgränserna och därmed också konkurrensen. Från att se dem som gör samma sak som konkurrenter så blir allt som man kan välja att köpa eller göra förutom det som det egna företaget gör konkurrenter.
– Det är också så de nya idéerna kommer – vad kan man göra i stället?

Event: Cite

3 Attiyden går först – resten kan man lära sig

”Hire for attitude train for skill” blir viktigare när det är dags för rekrytering. En del av att få till skaparkraft i ett företag är att ha ett starkt värdesystem internt.
– Det handlar ofta om företagskulturer där det ganska hårt handlar om oss mot världen. Då handlar det mer om attityd och då gäller det att leta upp såna som är rätt lika i något avseende. Då menar jag inte att man bara anställer män i 45-årsåldern utan att man har andra typer av attityder som förenar. Som på exempelvis en bögklubb där helt olika slags personer i helt olika åldrar – från 19 till 82 – möts och det enda som egentligen förenar dem är deras sexuella läggning.

Läs mer: Karim Jebari: ”Datasäkerhet en del av att vara en trygg människa”

4 Ledare måste bli historieberättare

Om företaget ska skapa en stark kultur krävs också en tydlig historia som ledningen måste kunna berätta både internt och externt.
– I grunden handlar det om att kunna svara på frågan "Varför finns vi?". Allt måste relateras till den historien.
Att göra som Industrivärden och inte förstå att det som sker är transparent fungerar inte längre.
– Det är en ny deal. Det är en av digitaliseringens konsekvenser – vi är ett hårdnätverkat samhälle där alla i teorin vet allt samtidigt. Då måste alla ledare vara beredda att kunna försvara sina beslut som etiskt rimliga.


5 Marknader delas in på nya sätt

Multinationell ersätts av multiurban. Marknader kan ses som områden eller specifika städer.
– Ta exempelvis Acne – de har en butik i Düsseldorf men det betyder inte att de är intresserade av alla tyska städer utan just Düsseldof. Airbnb:s vd säger i en intervju att företaget inte är amerikanskt – det ligger i The Valley, det är inte USA.
Marknader definieras också mindre geografiskt och mer biografiskt. Vi knyts samman i de grupper vi identifierar oss med. Ett exempel är företaget Zounds hippa hörlurar som spridits via skatecommunityn i världen där företagets grundare har sina rötter.

Läs mer: Christian Sandström: ”Konkurrentanalyser blir alltmer meningslösa”

6 Vara beredd på oväntade samarbeten

Vi kommer att se allt fler överraskande samarbetsformer. Skälet är att vi helt enkelt inte kommer att kunna hantera de växande informationsmängderna själva.
– Den totala kunskapsmängden ökar exponentiellt med hjälp av våra maskiner. Den gigantiska mängden big data kan ingen hantera själv och därför kommer vi att se oortodoxa samarbeten lokalt och internationellt, stor och liten, privat och publikt, företag och akademi.

Fakta

Kjell A Nordström inleder Computer Swedens konferens CITE, 21-22 april, med att berätta hur företag och organisationer kan överleva i en helt global och digitaliserad marknad.
Kjell A Nordström är ekonom, författare och föreläsare. Han har bland annat gett ut böckerna Funky Business, Karaoke Capitalism Management for Mankind och Funky Business Forever tillsammans med Jonas Ridderstråle. Hans senaste bok Urban Express har han skrivit tillsammans med Per Schlingmann.

Cite 2015 är årets hetaste event om framtidens affärer, med ett flertal erfarna och duktiga talare. I år talar bland annat John Matherly, skaparen bakom Shodan, Stina Honkamaa Bergfors som är VD och grundare på United Screens och Karim Jebari, forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Läs mer här.