Sedan i höstas kör Ica e-handel som pilot i 15 butiker. Hittills har allt gått bra, enligt Anders Svensson som är vd för Ica Sverige.

– Det upplevs som enkelt av kunderna och handlarna är nöjda med stödet. Så i maj vidgar vi piloten till fler butiker på andra ställen i landet, bland annat Stockholm. Vi behöver se hur det fungerar med större volymer och med fler kundprofiler, säger han.

– Går den piloten också bra, som vi räknar med, så tar vi nästa steg och gör en stor lansering under hösten där alla Ica-handlare erbjuds att vara med.

Även om alla Ica-handlare som vill kan koppla in sig på den gemensamma e-handelsplattformen så är det inget tvång.

– Nej, vi har 1 300 butiker i Sverige och e-handeln passar inte alla, det beror på de förutsättningar de har. Exakt hur många som ansluter sig vet vi inte ännu, men vi hoppas på en bra geografisk täckning och jag är övertygad om att vi får det.

Läs mer: Icas 20 000 anställda får en digital arbetsplats

Just butiksnätet är en stor fördel när e-handeln drar igång enligt Anders Svensson som räknar med att många väljer att beställa varor på nätet och hämta ut den färdigpackade kassen på butik.

– I de piloter vi kör har vi sett att det är ett populärt alternativ. I Linköping har vi byggt en särskild drive through där det går att köra in och hämta matkassarna utan att gå in i affären och vi var överraskade över hur många som valde det.

Ni köpte Apotek Hjärtat förra året – är de också med i er e-handelssatsning?

– De har redan startat e-handel och fortsätter med den. På lite längre sikt ska vi koppla ihop dem med vår egen e-handel för att skapa ett integrerat erbjudande till Icas kunder.

Men det handlar inte bara om e-handel. Parallellt har Ica också dragit igång piloter för att skanna varor med mobilen och betala med mobilen. Målbilden är att kunderna ska kunna både skanna och betala själva med mobilerna utan att behöva stå i kassakö.

– Där har vi ett antal piloter och hoppas kunna rulla ut fler under året, säger Anders Svensson.

Dessutom satsar Ica på nfc-teknik i sina kundkort vilket innebär att man slipper stoppa in kortet i terminalen och i stället bara behöver hålla det emot. Också det är på väg in under året och tanken är att förenkla betalningen. Alla kassor är redan förberedda och de första korten med nfc-chip kommer att ges ut i maj.

Läs mer: Boooooooooom! Ica vill gärna vara en disruptiv kraft

Samtidigt som satsningarna mot kunderna pågår arbetar Ica också med ett big data-projekt för att utnyttja all den kundinformation som finns och som strömmar in via korten för att planera bättre.

– Hittills har vi använt kundinformationen för riktade kampanjer men det är ett ambitiöst program som vi satt igång nu. Vårt första steg är att aktivt använda datan för vår sortimentsutveckling och på lite längre sikt breddar vi till andra områden som till exempel prisstrategier och hur vi placerar våra varor i butikshyllorna.

– I grunden handlar det om att göra det enklare för kunderna. Sedan vill vi på sikt integrera alla våra olika verksamheter – livsmedelsbutikerna, specialvarorna, apoteken, bank och försäkring, säger han.

Ni har mycket på gång – hur ser egentligen er digitaliseringsstrategi ut?

– Digitaliseringen går snabbt nu och vi är glada att vi påbörjat arbetet. Vi märker att kunderna tar emot det vi gör väldigt snabbt också och de möter oss på alla plattformar. Vi har 11 miljoner besök i våra butiker varje vecka, men på sistone har också besöken på webben vuxit kraftigt och är nu uppe i 2,5 miljoner digitala besök varje vecka. Och vi ska vara där våra kunder är.

Fakta

Förra året ökade e-handeln av mat kraftigt om än från låga nivåer. Under 2013 såldes mat för 2,2 miljarder kronor via nätet. Det motsvarar ungefär 1 procent av svenskarnas totala matinköp.

De tre första kvartalen förra året låg den ackumulerade ökningen på 37 procent. Framför allt handlas allt mer livsmedel som lösplock, där låg ökningen på 57 procent, medan färdiga middagslösningar ökade med 22 procent.

Källa: D-food Index, tas fram av Svensk digital handel i samarbete med HUI Research