FMW
”De olika applikationer som vi skapat kan beskrivas som titthål mot en gemensam databas”, säger Simon Larsson på FMV. Foto: Lars Danielsson, FMW/CC
Försvarets materielverk, FMV, har valt en annorlunda väg för sin it. I stället för att satsa på ett traditionellt affärssystem från till exempel SAP eller någon mindre leverantör har man valt en plattform från det lilla Göteborgsföretaget Genicore. I stället för att köpa färdiga moduler för olika ändamål har FMV med Genicores hjälp definierat verksamhetsregler som ligger till grund för olika applikationer.

– Allt bygger på en gemensam informationsmodell. En stor fördel är att förändringar går snabbt och blir billiga att genomföra, säger Simon Larsson, förvaltningsansvarig på it-staben på FMV.

Läs mer: Försvarets mångmiljard-projekt är ännu inte i mål

Resultatet av arbetet är ett ”system” som heter FMV-Core. Det har använts sedan mitten av 90-talet, sedan 2000 har det använts för i stort sett all administrativ it på FMV. Det handlar till exempel om att hålla reda på beställningar, leverantörer, samt kunder som i de allra flesta fallen finns inom Försvarsmakten. FMV fungerar enkelt uttryckt som en mellanhand mellan leverantörer av till exempel fordon och vapen, och användarna. Innan
FMV-Core togs i drifts användes egenutvecklade system.

Varför har ni inte valt ett traditionellt affärssystem?

– Vi tittade på flera affärssystem, till exempel från Oracle. De uppfyllde inte våra krav, säger Simon Larsson.

En tanke med de stora traditionella affärssystemen är att de leder till effektivare verksamhet, om verksamheten anpassas till mallar i systemen. Det är en tanke som Simon Larsson inte gillar alls.

– Det handlar om att anpassa systemen till verksamheten, så måste vi jobba. Att göra tvärtom, att anpassa verksamheten till systemen, är ett sätt att jobba som gällde på 80-talet. Vi lever på 2010-talet.

Om sättet att jobba med att definiera en informationsmodell och
verksamhetsregler är så effektivt, och billigt, varför gör inte fler det?

– Verksamheten är ofta positiv till det här sättet att jobba, det är it-avdelningen som brukar vara bromsklossen. Med modellbaserade lösningar kan man minska it-avdelningens storlek, vilket de som jobbar där inte brukar gilla.

Läs mer: Försvarets SAP-strul toppen av ett isberg

På FMV servar en it-avdelning på 30 personer 3 400 anställda. Drift och utveckling läggs ut.

En anledning till att ett företag som Genicore inte lyckats sprida sin lösning mer kan naturligtvis vara att många är rädda för att satsa på en lösning från ett litet företag, även om Simon Larsson beskriver dess anställda som ”ett gäng jätteduktiga och glada tekniker”.

Fakta

Eftersom FMV fått i uppdrag att ta över vissa uppgifter som tidigare skötts av Försvarsmakten, till exempel verkstäder, så kommer FMV att bli användare av Försvarsmaktens SAP-installation.
Det här innebär krav på integration med FMVs egna system FMV-Core, vilken ska skötas bland annat med hjälp av Microsofts integrationsplattform Biztalk.