Jonas Lindberg
Jonas Lindberg, it-chef på Din El.

Elbolaget Din El ökar användningen av minnesbaserade informationslager för att hantera transaktioner och beslutsstöd snabbare och effektivare.

– Vi har implementerat minnesdatabasen väldigt framgångsrikt. Det har gått nästan för bra, då vi har kunnat skapa nya rapporter så snabbt att vissa skript måste skrivas om, för att integrationer med relaterade system skulle hänga med, säger Jonas Lindberg, som är it-chef på Din El.

Det nya informationslagret har varit i bruk sedan förra sommaren. SAP utsåg Din El till en av de mest innovativa användarna i världen av Hana i ett projekt genomfört av SAP Svenska. Din El sköter i dagsläget såväl affärssystemet som minnesdatabasen via externa leverantörer som Cap Gemini och Volvo IT.

– Största fördelen är snabbare analyser, lägre ägandekostnader och mer tillförlitliga system. Tidigare kunde det bli upp till 54 dagars väntetid på årsbasis för vissa rapporter, med störningar som regel var tredje dag. Nu kan rapporterna skapas direkt och vi inte haft några märkbara störningar, säger Jonas Lindberg.

Läs mer: Google öppnar för fulminnesdatabas

Förändringen innebär även att informationslager som har byggt på Oracle-databaser, försvinner.

– Att ha så många leverantörer i infrastrukturen som vi hade tidigare är en smärtsam situation. Oracle hade ett arbetssätt som inte hjälpte oss, så vi slängde ut Oracle flyttade fram till midsommar i fjol till den nya plattformen.

Din El har sedan tidigare en omfattande systemflora, som var ett arv från företagets bildande då elmarknaden avreglerades. Din El ägdes tidigare av Vattenfall och Göteborg Energi och sedan 2009 helt av Göteborg Energi, med ett omfattande systemarv i form av kundvårds och branschspecifika system för elbranschen.

Jonas Lindberg började på Din El några år senare, 2012 och fick då som uppgift att förändra it-systemen i grunden.

– Största utmaningen var att införa ett livscykeltänkande för våra system och göra dem mer enhetliga och integrerade, säger Jonas Lindberg.

Läs mer: Den sköna nya databasvärlden

Året efter sammankallade han alla företagets leverantörer som fick samlas i ett rum och diskutera sig fram till den bästa gemensamma lösningen.

– Tanken är att vi och våra partner skulle bilda ett lag som tillsammans tog ansvar inte bara för sig själva, utan även för det gemensamma. Vår interna it-avdelning ska inte leverera teknik, utan ha den tekniska förståelse som krävs för att allting ska fungera, säger Jonas Lindberg.

Beslutsstödssystemet SAP BW flyttades till Hana-databasen.

– Vår realtidshantering ligger delvis i den gamla infrastrukturen, på Oracle, men efter midsommar kommer vi att kunna genomföra realtidsanalyser helt och hållet på den nya plattformen. Vi har då hela sviten och beslutsstödet i minnesbaserad miljö. Då har vi lagt grunden till att genomföra mängder av nya typer av analyser, där det blir användarbehoven som styr vad vi väljer, säger Jonas Lindberg.

Nästa steg är att se över analysbehoven ute i hela organisationen ytterligare en vända, där en användning av beslutsstödsverktyget Business Objects kan bli aktuell. Till sommaren kan Din El även bli bland de första i världen att införa hela programsviten SAP Suite för Hana.

Är det inte riskfyllt att i så hög utsträckning lita helt till externa leverantörer med så moderna it-system?

– Jo, det finns alltid risker i att använda ny teknik, men i det här fallet är de mer hanterbara och överskådliga än att köra föråldrade och otympligt integrerade system. Riskexponering blir även lägre då färre leverantörer delar på ansvaret, säger Jonas Lindberg.

Fakta

Genom att använda SAP:s minnesdatabas HANA kan Din EL skapa rapporter och beslutsunderlag snabbare.

Dessutom möjliggörs konsoliderade och integrerade faktureringar.

Ytterligare en fördel är lägre kostnader för ägarskap.

Minnesdatabasen ger cirka 200 användare på Din El data som för bland annat kundservice, energiförbrukning, fakturering och prisanalyser, samt prognosticering.