Mikael Nylen
Ibas it-forensiker Michael Nylén varnar för bristande rutiner kring datalagring i molnet. Foto: Joel Åsblom.

Samtidigt som fler och fler molntjänster etablerar sig så blir det allt svårare att spåra exempelvis e-post.

Sverige ligger i framkant när det gäller övergången från egna serverhallar till molntjänster. Numera är det bara 36 procent av svenska företags infrastruktur som driftas i egna hallar medan onlinetjänster som Office 365 fått ett ordentligt fäste på marknaden.

Men den snabba omfamningen av molntjänster även innebär risker.

Michael Nylén, it-forensiker på Ibas Kroll Ontrack, stöter i sitt arbete stöter på företag som fått svårigheter att kunna presentera e-posttrafik och annan data som kan behövas vid juridiska tvister.

– Då måste man ha kvar gammal data, även sådant som kan verka trivialt men som exempelvis kan visa vilka intentioner man hade kring företagsförvärv och liknande, säger Michael Nylén.

Läs mer: 3 miljoner deltar i Insider program, men bara hälften kör Windows 10 preview

Hans arbete kring it-forensiska utredningar har försvårats avsevärt i takt med att data flyttats från lokala hårddiskar till molntjänster som kanske inte ens huserar i Sverige.

– Tidigare var det bara att backa tillbaka några år på banden och sortera ut vad som har juridisk bäring men det är svårt att få det att fungera i molntjänster. Större företag har rätt god kontroll på dessa frågeställningar medan många av de företag som nu går över till Office 365 och liknande helt missar att man måste köpa till separata tjänster kring långtidslagring.

Inger Gran, initiativtagare till kompetensnätverket Cloud Sweden, säger att det i stor utsträckning råder naivitet vid upphandlingar av molntjänster.

– Även om större organisationer har uppmärksammat problemet och är medvetna om det så är många mindre företag inte på tå när det gäller detta. Tyvärr blir de först riktigt medvetna om det när något hänt och då lär de sig den hårda vägen.

Läs mer: Libre ger sig på Office Online och Google Docs

Hon säger att detta med att köpa molntjänster är mycket komplext särskilt om det finns underleverantörer med i bilden, vilket många missbedömer.

– Om de dessutom glömmer att göra sin hemläxa ordentligt kan det gå riktigt illa.

Ett företag som på senare år breddat utbudet kring molntjänster är Cygate som i oktober 2014 köpte det värmländska molnföretaget Ipeer.

Michael Mothander är ansvarig för säkerhetsområdet på Cygate och säger att det finns ett stort utrymme för tjänster kring långtidslagring. Företagets produkt för detta går under namnet Säker e-post.

– I grundutbudet för Office 365-tjänsten i molnet ingår bara 15–30 dagars backup och vi har bara ett mindre antal kunder för e-postarkivering, både privata och offentliga, till exempel advokatbyråer som använder vår tilläggstjänst.

Fakta

En ny undersökning från Sungard Availability Services visar att svenska företag spenderar miljontals kronor i dolda kostnader och barnsjukdomar kopplade till sina datamolnprojekt.

Inte bara lägger de svenska företagen i snitt 2,3 miljoner kronor per år för att molntjänsterna ska fungera effektivt, de har ocksåunder de senaste fem åren lagt ut i snitt 2,9 miljoner kronor på oplanerade och oväntade kostnader som till exempel uppgraderingar, patchningar och återställning.