Fredrik Björk
Fredrik Björk, lektor vid data- och systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.
Intresset för den nya säkerhetsutbildningen, som bara kräver kandidatexamen som behörighet, är mycket stort. Det säger Fredrik Björck, som är lektor vid data- och systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och ansvarig för den nya utbildningen.

– Söktrycket är stort, trots att vi inte gjort direkt någon reklam för utbildningen. Vi hade 178 ansökningar från länder utanför EU och jag bedömer att vi kommer att ha säkert 500-1 000 ansökningar från EU inklusive Sverige, säger han.

Sista ansökningsdagen är på tisdag och det finns plats för cirka 75 studenter.

– Vi ser ett enormt behov av den nya utbildningen, vilket är motiverande. Många konsultbolag har ett större säkerhetsfokus, samtidigt som behovet växer kraftigt i såväl offentlig sektor som i bank- och finanssektorn. Även internetleverantörer, telekomoperatörer, rättsväsende och försvar är möjliga framtida arbetsgivare.

Läs mer: Massiva säkerhetsproblem på toppsajter avslöjade

Det nya internationella masterprogrammet inom informationssäkerhet svarar mot ett identifierat behov av kompetens inom både industrin och inom forskning och utbildning utifrån ett brett, tvärvetenskapligt perspektiv, säger Fredrik Björck.

Förutom Stockholms universitet står även ett antal branschföreningar bakom utbildningen, däribland Isaca, Saisec och Swerma. Programmet är utvecklat i ett samarbete mellan institutionen och med industriföreträdare via Saisec, Swedish Association for Information Security.

Även externa intressenter däribland Swerma har varit med och delfinansierat utvecklingen av vissa kurser för att dessa ska kunna erbjudas som uppdragsutbildning till risk managers och informationssäkerhetschefer.

Tanken är inte bara att vidareutbilda experter eller tekniker, utan även att angripa området genom ett antal olika praktiska och teoretiska utgångspunkter som kan bredda synen på ämnet.

– Vi vill utveckla en helhetssyn inom det komplexa området säkerhet, ur såväl individ-, organisations- som samhällsperspektiv, säger Fredrik Björck.

Läs mer: Endimensionellt säkerhetstänkande är förlegat

Utbildningen startar med en överbryggningskurs med syfte att introducera studenter som inte tidigare har läst data- och/eller systemvetenskapliga ämnen.

– Vår förhoppning är att utbildningen ska locka duktiga jurister, ekonomer, sociologer, kriminologer och psykologer. Informationssäkerhet är ett tvärvetenskapligt ämne med behov av kompetens från många olika områden, säger Fredrik Björck.

Hela utbildningen ges på engelska, eftersom upptagningsområdet är globalt. Fredrik Björck har en bakgrund från konsultföretaget Ernst & Young, samt från chefspositioner på Transcendent Group och Visente, inom bland annat it-revision och informationssäkerhet.

Fakta

Namnet på utbildningen är Masterprogram i informationssäkerhet.
Utbildningen är på masternivå, med en kandidatexamen eller motsvarande som behörighet.
Den anordnas av Data- och systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.
Förutom en introduktionskurs till ämnet för icke-tekniker, så innefattar utbildningen bland annat kurser i it-säkerhet, digital forensik, cybersäkerhet, databrott, cyberförsvar och -krigföring samt personlig integritet.