Gordon moore
Gordon Moore. Foto: Hochgeladen von Mary Mark Ockerbloom
Gordon Moore, mannen som lånat sitt namn åt Moores lag, har bara sällan velat ställa upp och ge sina personliga synpunkter på it-branschens utveckling. Ett undantag var 1997 när jag fick tillfälle att få ett enskilt samtal med honom. Han har aldrig varit särskilt pigg på att lämna kontoret så intervjun skedde via videolänk. Inledningsvis frågade jag honom om hans syn på den framtida utvecklingen.

– Vad som händer under de närmaste 15 åren är att utvecklingstakten kommer att sakta ner och att lagen kommer att sättas ur spel i början på 2000-talet, spådde Gordon Moore.

Sedan frågade jag honom hur han ser på utvecklingstakten för bärbara datorer som 1997 hade en marknadsandel på cirka 20 procent men sedan dess ligger långt över hälften.

– Jag tror inte att andelen bärbara datorer kommer att stiga till mer än cirka 30 procent. De flesta av oss vill ändå helst ha sin utrustning samlad på bordet. Dessutom kommer det alltid att vara så att stationära datorer kommer att ha ett prestandaövertag jämfört med bärbara.

Vid min intervju hade webben ännu inte slagit igenom på bred front så jag ställde den lite märkliga frågan om när internet förväntades bli en lika vanlig företeelse som telefoni.

– Jag tror aldrig att det kommer att ske. Mycket beroende på att telefonen ständigt får en ökad spridning. Behovet av att kommunicera via telefoner kommer alltid att vara större än behovet av att koppla upp sig på internet, svarade Gordon Moore då.

Mannen bakom en lag som levt vidare i 50 år visade sig alltså inte ha lika bra koll på vare sig bärbara datorer eller internets utveckling som själva hårdvaran som är förutsättningar för all dagens it.