Transportstyrelsen
Daniel Karlsson är cio på Transportstyrelsen. 
Upphandlingen gäller driften av runt 1 100 fysiska och virtuella servrar, datahallens infrastruktur, applikationsdrift och viss support. Dessutom ingår konsulttjänster för projekt som är relaterade till driften.

Affären med IBM är i storleksordningen 700–800 miljoner kronor och löper över fem år med möjlighet till förlängning i två plus två år.
– Det är en jättestor affär, men det är svårt att säga exakt vad det landar, det kan förändras över tid och bli mer också, säger Daniel Karlsson, cio på
Transportstyrelsen.

Läs mer: IBM får både konkurrenter och komplement med nya Powerservrar

It-driften har tidigare skötts av Trafikverket men i början av förra året beslutade sig Transportstyrelsen för att inte förlänga avtalet.

– Trafikverket håller på att lägga om sin it-verksamhet och minska sitt externa kundengagemang och det sammanföll med att vi ville upphandla så vi har sett till att harmonisera våra tidplaner.

Redan tidigare har Transportstyrelsen också lagt ut sina it-arbetsplatser, integrationstjänster och tele- och datakommunikation.

– Vi har en multisourcingmiljö med olika partner på olika områden och har en bra balans i dag, säger Daniel Karlsson.
I ett första steg ska IBM ta driften i den befintliga datahallen i Örebro men efter hand är tanken att Transportstyrelsens datahallar avvecklas.

– Det blir en väldigt bra lösning, vi har inget behov av fysiska hårdvara i egna lokaler. En del av den analys som vi gjort är att vi ska köpa det som tjänst i stället.

Men det är ett rätt komplext systemberoende som det först gäller att ta sig ur konstaterar Daniel Karlsson.

Läs mer: Transportstyrelsen uppmaning: Sluta rattsurfa!

– Parallellt går vi över till mer standardiserad hårdvara – det är en del i moderniseringen.

Själva övergången startar i sommar och i september har IBM formellt ansvaret. Transformationen till att leverera datacenter som en tjänst ska vara klar 2017.

Daniel Karlsson ser affären som ett sätt att framtidssäkra Transportstyrelsen på it-sidan.

– Vi räknar med att sänka kostnaderna avsevärt, höja kvaliteten i leveranserna och få en ännu stabilare drift – även om den är bra redan i dag. Dessutom kan vi med det här avtalet bli en del i ett större sammanhang och kunna ta del av ett mer standardiserat utbud så att vi snabbare får tillgång till ny teknik och snabbare kan få ut nya tjänster.
Det handlar också om att kunna skala upp och ner efter behov.

– Ibland behöver vi stora utvecklings- och testmiljöer som när Göteborg skulle införa trängelskatt. När projektet är slut har vi inget behov av dem längre.
Daniel Karlsson är också mycket nöjd med upphandlingen. Planen var att upphandlingen skulle vara klar i början av maj, men redan två veckor före deadline har nu avtal skrivits utan att några överklaganden kommit in.

– Vi har använt ett förhandlat förfarande där vi efter annonseringen gick vidare med max sju leverantörer. Inte förrän i november gjorde vi en ren offertförfrågan. Man behöver ha en dialog för att få adekvata svar. Mina erfarenheter av den här modellen är goda och det tror jag leverantörernas är också.

Fakta

Transportstyrelsen sticker ut bland de svenska myndigheterna när det gäller outsourcing. För lite drygt två år sedan bedrevs 89 procent av it-verksamheten i den offentliga förvaltningen i egen regi enligt en studie från E-delegationen. Åtta procent av myndigheternas it-verksamhet hade outsorcats till privata aktörer, totalt handlade det om ett värde på tre miljarder kronor varav 1,8 miljarder låg hos myndigheter och resten hos statliga och kommunala bolag. Avtalet med IBM är ett av de större som gjorts av en svensk myndighet.