Jenny Hellenberg
”40 procent av våra anställda har gått vår traineeutbildning som ger en fostran i vår kultur”, säger Jenny Hellenberg på Dynabyte.

– Vi tar uppdrag som passar våra konsulter, säger Jenny Hellenberg som har till uppgift att jobba med företagskulturen.

Många svenska konsultföretag har det tufft i dag med marknader som försvinner, sjunkande marginaler, lågpriskonkurrens i olika former och kanske framför allt svårigheter med rekrytering. Just rekrytering, och att behålla personal, blir extra viktigt i kombination med de andra utmaningarna.

Slutsatsen är glasklar: Det behövs något extra att locka med i kampen om konsulterna. Och allra helst ska det vara något som finns med naturligt i företagets kultur, inte något man försöker klistra på en verksamhet.

Läs mer: Ericsson har skurit bort hela konsultstyrkan i Lund

Jenny Hellenberg, med den engelska titeln people and culture manager, berättar hur man gör hos hennes arbetsgivare Dynabyte i Stockholm.

– Vi tar uppdrag som passar våra konsulter, säger hon.

En tanke är att uppdragen går bra om konsulterna trivs med dem. Den strategin borde kunna fungera så länge det finns en stor efterfrågan på konsulter, vilket det enligt Jenny Hellenberg finns i Dynabytes fall.

Man arbetar strukturerat med att bredda kompetensen för konsulterna. Det görs bland annat genom individuella planer som skapas av den enskilde konsulten tillsammans med den närmaste chefen. Ambitionen är att hjälpa individen att få göra det han eller hon vill.

– Hittills har det inte hänt att anställda velat göra saker som absolut inte passar in i verksamheten.

Dynabyte undviker att nischa sig inom specialområden.

– Vi gör det kunden vill att vi ska göra, säger Jenny Hellenberg.

Återigen, det här är en strategi som bör fungera om efterfrågan är stor, speciellt om det kombineras med föresatsen att ta uppdrag som passar konsulterna.

Läs mer: Nej, Sverige är inte bäst på att använda digitaliseringens möjligheter

Tankarna om bred kompetens går igen även när det gäller andra yrkesroller än konsultens. Jenny Hellenberg är själv ett exempel på det. Efter att ha börjar som trainee på Dynabyte jobbade hon som konsult i fyra år innan hon kände att hon ville göra något annat. Då visade det sig att det fanns en möjlighet att jobba med det hon gör nu, vilket hon gjort i ett och ett halvt år.

– Jag tror att det är enklare för en tekniskt inriktad person att börja jobba med annat, än att få icketekniker att lära sig utvecklarperspektivet.

– Alla som jobbar här ska känna att vi är ett team. Vi blir inte bättre konsulter av att hålla oss för oss själva.

Samarbete sker bland annat i form av råd inom olika områden, till exempelJava, Dotnet och webbutveckling. Råden träffas på kvällstid i våra lokaler.

– Det händer något på kvällarna varje vecka.

Att vara tillsammans gäller även fritiden, till exempel med resor och fester.

– De flesta av oss sitter inte tillsammans på dagarna, utan är ute på uppdrag. Det gör att vi måste hitta på roliga saker att göra tillsammans. För att bli en bra konsult måste man vara social och tycka om att träffa folk, säger Jenny Hellenberg.

Fakta

Konsultföretaget Dynabyte i Stockholm grundades 2001 och har i dag 85 anställda. Företaget går med vinst.