Tomas Ulin
”Vi vill visa att MySQL kan ha bra prestanda för nosql-tillämpningar”, säger Tomas Ulin på Oracle. Foto: Lars Kaj  
Svenske Tomas Ulin med titeln vice president på Oracle är ansvarig för utvecklingen av databasen MySQL. För Computer Sweden berättar han om de nyheter som väntar i nästa version av databasen. Arbetet pågår för fullt med att släppa en skarp version 5.7. I förra veckan släpptes den första lanseringskandidaten RC1, också känd under versionsnumret 5.7.7. En skarp MySQL 5.7 förväntas komma ”någon gång i höst”.

Bland nyheterna märks bättre prestanda för användare som kör MySQL med databasmotorn InnoDB, vilket ofta gäller för de som använder MySQL för affärskritiska tillämpningar. InnoDB erbjuder till exempel transaktionshantering.

Läs mer: Oracle ger sig inte – installerar fortfarande skräpprogram

Med den nya versionen ska stora laddningar av data gå snabbare med InnoDB. Det innebär inte bara att stora importer av till exempel beslutsstödsdata går snabbare, utan även att förändringar av tabelldefinitioner går snabbare.

En annan nyhet är en ny modell för hur optimeraren i MySQL fungerar. Det är den del av databasen som hanterar hur frågor körs.

– Vi har förbättrat standardvärdena för parametrar. Tanken är att det ska fungera automatiskt, men det går att ändra parametervärdena och det finns nu flera typer av parametrar att ändra. För framtida versioner tittar vi även på automatiska inställningar, säger Tomas Ulin.

Ytterligare en nyhet är bättre information om hur databasen arbetar, till exempel vad gäller användning av resurser som minne och disk. Den typen av information kallas för preformance schema.

Läs mer: Larry Ellison: Bättre och billigare databas

På prestandasidan märks också att Oracle har presenterat en prestandatest som visar på bra prestanda för nosql-tillämpningar.

Är tanken att konkurrera med nosql-databaser?
– Vi vill visa att MySQL kan ha bra prestanda för den här typen av tillämpningar. Man behöver inte välja den ena eller andra typen av databas, utan kan koncentrera sig på att optimera de delar av en lösning som behöver optimeras.

Kontentan av resonemanget är att det kanske inte är så smart att byta ut en relationsdatabas mot en nosql-databas bara för att det finns prestandaproblem för vissa specifika tillämpningar. En möjlig lösning är att behålla relationsdatabasen och sedan skapa nosql-liknande lösningar med den när det behövs.

Samma resonemang kan tillämpas på MySQL:s förbättrade stöd för dataformatet Json, som är vanligt för nosql-databaser. Att MySQL blir bättre på att hantera Json ska innebära att man kan behålla relationsmodellen där det passar och sedan hantera Json-data med en relationsdatabas, när det behövs.

Innebär förbättrade prestanda för MySQL, liksom den i höstas genomförda integrationen mellan MySQL och Oracles administrationsverktyg Enterprise Manager, att balansen mellan MySQL och Oracles ”stora” databas förändras?
– Nej, det tycker jag inte på det stora hela, säger Tomas Ulin.

Fakta

Bland prestandatester som Oracle hänvisar till för MySQL 5.7 märks att klara 645 000 databasfrågor per sekund, vilket är en fördubbling jämfört med MySQL 5.6. Testen heter ”Sysbench Read-only Point-Selects, at 1,024 connections”.