Bredbandsaktörerna har bråda dagar. Hos dsl-, stadsnäts- och kabeloperatörer pratar alla triple play och konvergerade tjänster och alltfler är överens om att mycket kommer att hända i Europa i år och nästa år inom medietjänster.

– Bredbandskriget har hittills handlat mest om hastighet, men nu går det väldigt snabbt över till avancerade tjänster, säger Thomas Johansson, teknisk chef på svenska Cisco.

Fördel för kabeloperatörerna
Kabeloperatörerna har tack vare en robust infrastruktur ett bra läge, men det är bråttom med vidareutveckling av den tekniska plattformen om inte konkurrenterna ska dra ifrån. Det hävdar analysföretaget Yankee Group i en ny rapport framtagen på uppdrag av Cisco.

Rapporten ger kabeloperatörerna ett antal råd för framgång i en nära framtid fylld med video-on-demand, högdefinitions-tv (hdtv), videotelefoni och nätspel.

En hörnsten är vidareutveckling av kabeloperatörernas hemmaplan, videotjänsterna. Här anser Yankee Group att stora möjligheter finns tack vare kabeloperatörernas fiber- och koaxialinfrastruktur.

Näten, som i dag används för hastigheter omkring 8 Mbit/s, kan inom kort uppgraderas till 640 Mbit/s, åtminstone de nät som är baserade på standarden docsis. Med ett nät uppgraderat till docsis 3.0 kan nämligen tunga tv-tjänster utan vidare köras i näten, exmpelvis video-on-demand och hdtv.

– Med mpeg2 som används i dag krävs 20 Mbit/s per kanal för hdtv, så vi har gott om plats i våra nät för det, säger Martin Kull, teknikchef på Com Hem.

Men hdtv eller video-on-demand är inte bara en enkel uppgradering runt hörnet för Com Hem. Företaget säljer triple play, men tv-tjänsten bygger på traditionell broadcast-teknik. En samling kring docsis och ip är planerad även om några datum inte är spikade. En orsak till det är att docsis 3.0 inte är helt färdig. Cisco jobbar på en tidig version kallad wideband docsis, och företaget är ett i raden av aktörer som inte vill säga när docsis 3.0 kan förväntas vara klar. En kvalificerad gissning är att docsis 3.0 spikas i år eller 2006 och då ligger vägen öppen.

Hdtv testas redan
Com Hem, som noga följer utvecklingen, tror att docsis 3.0 i första skedet kommer att användas för video-on-demandtjänster i företagets kabelnät. Flytt av hela tv-utbudet till ip ligger år bort. Men hdtv dröjer inte nödvändigtvis länge, tester pågår redan.

Blir det i år?
– Ja, det återstår att se. Det beror lite på innehållsleverantörerna också, men vi pratar med många och flera är på gång med hd-innehåll. Jag tror att det blir ett startskott för hdtv i Europa när fotbolls-VM 2006 sänds i hd, säger Martin Kull.

Räknar inte ut dsl
Att kabelnätet har kapacitet att växa betyder inte att Com Hem räknar ut kopparnätet och de konkurrerande dsl-tjänsterna. Men självförtroendet är gott. Kommande snabba dsl-tekniker, exempelvis udsl, oroar inte.

– Man pratar om 200 Mbit/s, men det får man ju bara om man bor inuti telestationen, säger Martin Kull, men tillägger att marknaden kommer att ha flera aktörer även framöver.

– Jag tror att dsl och kopparnäten finns kvar under överskådlig tid, men för att hänga med i bredbandsracet och erbjuda broadcast-tv och individuella tjänster behövs investeringar, säger Martin Kull.

Fakta

Enligt Yankee Group är det fokus på triple play som gäller för kabeloperatörerna. Operatörerna måste vara beredda att lansera voip-telefoni som en intäktsgenererande tillämpning.
För att öka marknadsandelarna inom bredband ger analytikerna rådet att satsa på säkerhet, exempelvis genom att erbjuda kunderna säkerhetsprogram med accesstjänsterna.