Stefan Bengtsson på Sunet till vänster, Tele2-chefen Thomas Ekman
Stefan Bengtsson på Sunet till vänster och Tele2-chefen Thomas Ekman till höger.
– Något förenklat kan man säga att vi ersätter dagens nät med ett helt nytt, säger Stefan Bengtsson, styrelseordförande i Sunet, den akademiska världens gemensamma nätorganisation.

Svartfiberdelen av det nya supernätet ska vara klart i augusti nästa år. Nätet ska ha en kapacitet på 100 Gbit/s och ha en annan design och topologi med högre redundans än dagens fibernät.

– Vi närmar oss slutet av avtalsperioden för vårt nuvarande nät, samtidigt som delar av den tekniska utrustning som sitter i ändarna på dagens fibernät är nära gränserna för sin tekniska livslängd. Därför är det dags att ta det här steget nu, säger Stefan Bengtsson, som även är rektor på Malmö Högskola och från augusti rektor på Chalmers i Göteborg.

Läs mer: Hur e-läget med statens digitala tjänster?

Han säger att den storskaliga fibernätsatsningen är helt nödvändig för att möta lärosätenas snabbt växande behov av snabb dataöverföringskapacitet.

– Vi måste säkerställa att vi kan tillhandahålla tillräcklig nätprestanda även 10-15 år fram i tiden.

Det som driver behovet av kapacitet är bland annat de nya stora forskningsanläggningar som kopplas till Sunets nät.

– Här i Sverige har vi exempelvis Max 4-laboriatoriet och ESS i Lund. Och internationellt har vi radioastronomisatsningen Square Kilometre Array. Allt detta kommer att generera enorma datamängder, säger han.

Även högskolornas och universitetens utbildningsverksamhet bidrar till de snabbt stegrande kapacitetsbehoven i Sunets nät.

– Det här handlar ju om utbildningens digitalisering. Det stora som kommer nu är det som vi kallar blended learning. Campusstudenten kommer vid sidan av vanliga föreläsningar och laborationer också att ha tillgång till mycket mer digitalt material. Det kommer att öka trafiken i näten ordentligt, med tanke på att vi har över 350 000 studenter i Sverige, säger Stefan Bengtsson.

Läs mer: Sunet lanserar backuptjänst i molnet

Tele2 vann upphandlingen om att få bygga svartfiberdelen av det nya nätet. De placerade sig före bland annat Sunets nuvarande nätleverantör.

– Det här är definitivt den största svartfiberaffär som Tele2 gjort under mina år här. I svartfiberkretsar är det här en jätteaffär, säger Thomas Ekman, vd på Tele2 Sverige.

Tele2 bygger det totalt 700 mil långa nätet som ska förbinda samtliga lärosäten. Sunet hyr sedan svartfibern. Affären beräknas vara värd 300 miljoner kronor under den 15 år långa avtalsperioden.

– Vi driftar och äger delar av nätet. Men i en del sträckningar kommer vi att hyra nät av underleverantörer, säger Thomas Ekman.

I vilken utsträckning kommer ni rent fysiskt att gräva ner ny fiber och vilken utsträckning kommer ni att använda befintliga nät?
– Jag vet inte den exakta fördelningen. Men det kommer att handla om både och. Vi har partnersamarbete som vi kallar Easy Fibre där även andra nätleverantörer finns med. Det kommer vi att använda för en del av det här projektet.

Svartnätet ska vara helt färdigbyggt under sommaren nästa år.

– Men vi har redan börjat med projekteringsarbetet. Förarbetena och hela rubbet har redan påbörjats och själva byggnationen börjar så snart som möjligt, säger Thomas Ekman.