tabell
Klicka på tabellen för att förstora bilden.
För den som vill köra officeprogram eller hantera mejl i molnet behöver valet av tjänster kanske inte vara så svårt. Antingen byter man Microsofts traditionella lösningar mot företagets molnerbjudanden, eller så kör man på Googles spår. Ungefär. Hur som helst är det enklare att jämföra funktionaliteten för olika erbjudanden när det handlar om generella arbetsuppgifter som ordbehandling och att hantera mejl.

När vi tittar på områden som är mer verksamhetsnära och närmare kopplade till specifika processer blir det svårare. Exempel på sådana områden är ekonomifunktioner och crm (kundvård). Sortimenten är inte bara spretigare, det finns också väldigt olika typer av leverantörer, med varierande grader av närvaro på den svenska marknaden.

Läs mer: Få affärssystem i molnet håller måttet

Det mest basala området är ekonomifunktioner.

Som synes handlar det om tre olika typer av tjänster, med till stor del olika målgrupper. Man kan urskilja tre distinkta val:

  • Små företag, och kanske även mellanstora, bör först undersöka om funktionaliteten i Fortnox tjänst räcker till.
  • Existerande, och nöjda, SAP-kunder bör givetvis börja med att utvärdera det företagets tjänst, speciellt om man ämnar fortsätta använda system från SAP på ett traditionellt sätt.
  • Stora företag som vill satsa nytt, speciellt de som vill ta ett grepp om hr, bör undersöka Workdays tjänst.

I andra fall blir valen luddigare, men det går definitivt att dra två slutsatser:

  • Som det sett ut hittills på marknaden så har Fortnox inte varit ett alternativ för stora, multinationella företag.
  • Valet mellan SAP och Workday symboliserar verkligen valet mellan gammalt och nytt, även om SAP gör stora ansträngningar att hänga med i utvecklingen och har gjort framsteg inom många områden.

Läs mer: Molnleverantörernas bästa strategi – att lugna kunderna

Om man ska välja ut en godbit ur den här molnfloran, alternativt molnsoppan, så är det kanske Workdays tydliga fokus på innovativ dataanalys. Företaget älskar att berätta om möjligheter som att ”analysera vilka anställda det finns risk att konkurrenter försöker värva”, med hjälp av hr-data. Och det är så klart spännande.

"Ta chansen att verkligen ifrågasätta"

Som framgår av vår uppställning kan det vara svårt att utvärdera leverantörer av verksamhetsnära molntjänster, till exempel för ekonomi. Det handlar om olika typer av tjänster, ofta med olika uttalade målgrupper och olika grad av lokal närvaro i Sverige.
Lars Danielsson
Lars Danielsson.
För ett medelstort svenskt företag som vill börja använda en ekonomitjänst kan det mycket väl finnas anledning att ställa så två till synes olika tjänster som SAP:s och Fortnox mot varandra. Men i de flesta fall torde den rådande självbilden hos ett företag, i kombination med dess historia av systemanvändning, göra att man ”fastnar” i ett fack. Det företag som har kört SAP:s traditionella system tittar närmare på SAP:s molntjänst och det företag som använt ett traditionellt ekonomisystem från en mindre svenskleverantör vänder blicken mot Fortnox.

Läs mer: Lars Danielsson: "Nu börjar Build och jag tror att Microsoft tar ett stort öppet steg"

Men det finns få exempel på mer uppenbara tillfällen att utvärdera den egna hanteringen av it än när man ska byta ut ett traditionellt affärssystem mot en molntjänst. Om man ändå ska förändra grunden för system- och tjänstehantering, varför inte då ta chansen att ställa sig själv lite mer grundläggande frågor än de som dyker upp under sammanställningen av en lång punktlista med krav på detaljnivå?

Varför finns det då en risk att man inte tar chansen att ställa de grundläggande frågorna till sig själv? Tidsbrist, verklig eller bara upplevd, är naturligtvis en orsak, men det kan också handla om ren och skär vana. Brist på kreativitet i de här frågorna, helt enkelt.

Kärnpunkten är att det här är så jobbiga frågor att handskas med att många nöjer sig med att ha hittat en lösning som tycks fungera. Och det är synd.

Visst kan det mycket väl bli så att det från början förväntade valet också blir det som visar sig vara det bästa. Men ett ifrågasättande av det valet kommer garanterat att resultera i viktiga lärdomar som blir nyttiga i framtida strategiarbete.

Läs mer: Lars Danielsson: "Problemet är själva systeminförandet i sig"

Det går att identifiera ett antal viktiga grundläggande frågor. Här är tre: Heltäckande tjänst eller specialiserade tjänster för olika delar av den administrativa it-hanteringen?

Färdiga branschlösningar med så få anpassningar som möjligt eller möjligheten att själv skräddarsy processlösningar inom ramen för en tjänst?
Så mycket som möjligt i molnet eller en blandning av molntjänster och traditionella system?

Klara svar på dessa grundläggande frågor borde förenkla valet av molntjänst.