Postnord
Joss Delissen, cio Postnord. Foto: Kristina Sahlén.

Svenska delen av Postnord är i full färd med att byta ut sina it-arbetsplatser och lämnar Windows XP för Windows 8. Men det är bara en uppgradering som sköts av den befintliga partnern HP och med existerande licenser.

Redan i slutet av året ska en ny nordisk it-arbetsplats för runt 20 000 användare i hela Postnord ha upphandlats. Det är andra försöket – för tre år sedan gick uppdraget till Atos men det rann ut i sanden med hänvisning till att förutsättningarna hunnit förändras.

Läs mer: Om fem år skickar vi så få brev att postverksamhet inte lönar sig. Vad händer med Posten då?

I den uppgradering av arbetsplatserna som pågår nu ratade Postnord Office 365 eftersom det blev för dyrt att lägga till det vid sidan av de existerande licenserna. Men även prismodellen där alla får betala samma summa och får lika mycket fungerar dåligt i en organisation som Postnords konstaterar cio:n Joss Delissen.

– Microsoft körde ju med one size fits all men vi kanske har 500 användare som har nytta av att få det senaste hela tiden. 2 000 kanske behöver en del av det medan det räcker med något mycket enklare för resten av användarna. Men det ser ut som att Microsofts segmentering har uppdaterats så jag tror att det kan finnas förutsättningar för det inför nästa upphandling.

Molnlösningarna är en del av det som Postnord funderar kring när de ska köpa in nästa generations it-arbetsplatser.

– Ja det är uppe en gång till och vår strategi är att först se om det finns några molnlösningar, säger han.

Frågor som Postnord nu tittar på är sådant som om det går att splitta Microsoft och Google? Finns andra alternativ?

– Det finns ju en hel del bra verktyg på plattor – kanske kan vi jacka in dem i företagsvärlden?

Läs mer: Windows molntjänst för dyr för Posten

Men att få ordning på infrastrukturen där it-arbetsplatserna är en viktig del är bara en del i strategin framåt som är tätt kopplad till att e-handeln hamnat i fokus för Postnord i takt med att brevvolymerna rasar.

– Vi jobbar också mycket med förenklingar och det har att göra med övergången till e-handel. Marginalerna där är tuffa och då gäller det att kunna göra allt så enkelt som möjligt till en låg kostnad, säger Joss Delissen.

Även om de nordiska verksamheterna sytts ihop på ett övergripande plan – nätverk, affärssystem, webb och liknande – finns många skillnader kvar längre ner i organisationen.

– Vårt värsta exempel är att samma process görs på 16 sätt. Snittet ligger på två tre – men det ska ju självklart ligga på ett.

Samtidigt accelerar också behovet av en snabb affärsutveckling – inte minst sådant som att via appar skapa bättre flexibilitet för slutkunderna.

– Därför upphandlar vi nu ett antal leverantörer som kan hjälpa oss med transformationen de närmaste 3-5 åren, säger Joss Delissen.

Det rör sig om en bred upphandling där allt ifrån hantering av infrastruktur, applikationer och tjänster till applikationsutveckling ingår.

– Därför vill vi välja leverantörer som kan hantera helheten. Som vi kan gå till och säga ”kära partner – vad kostar det att förändra det här så att det blir enklare och billigare när det är klart” och sedan handla upp den typen av transformationsprojekt.

Läs mer: Postnords it-bygge i gungning

Upphandlingen av förändringspartner ska vara klar samtidigt som it-arbetsplatserna och är i samma storleksordning enligt Joss Delissen, som däremot inte vill nämna några summor. Men enligt tidigare uppgifter till CS är värdet enbart på arbetsplatsaffären hundratals miljoner vilket gör att det totalt kan handla om uppåt miljarden.

Parallellt med upphandlingarna rekryterar också Postnord till sin egen it-avdelning som gått igenom ett stålbad de senaste åren – från drygt 800 anställda vid sammanslagningen till runt 370 i dag.

– Nu förväntar jag mig inga fler sådana neddragningar, nu behöver vi en stark intern organisation som kan driva saker framåt och ha en bra dialog med verksamheten men också dra in våra partner nära oss, säger Joss Delissen.

Fakta

I takt med att brevvolymerna minskar kraftigt fokuserar Postnord på e-handel som sin viktigaste verksamhet. Konsekvensen blir att it-avdelningen knyts allt tätare till verksamheten. ”E-handel och it går hand i hand. Informationsflödet och logistikflödet går helt parallellt”. I och med e-handeln ökar också fokuset på slutkunderna, mottagarna av paketen och det krävs allt mer affärsutveckling för att få fram tjänster, ofta i form av appar, för att ge dem mer information och ökad flexibilitet i hur, när och var paketen tas emot.

Postnord ägs till 40 procent av danska staten och till 60 procent av den svenska staten.
Omsättning: 40 miljarder svenska kronor.
Antal medarbetare: 38 000
Utlämningsställen i Norden: 5 800
Antal levererade försändelser 2014: 5,3 miljarder.