Trots prispress och stenhård konkurrens så levererar de svenska it-konsultbolagen just nu. En majoritet av dem visar upp ökningar både när det gäller försäljning och vinst under årets första kvartal. Det står klart nu när rapportperioden för konsulterna är över.

Störst ökningar står Acando för, vilket förklaras av Connectaförvärvet förra sommaren. Även HiQ och Avega gjorde starka rapporter. Kristoffer Lindström är analytiker på Redeye, där han följer konsultbranschen.

– Det är en god tillväxt hos flera bolag jämfört med för ett år sedan, säger han. Och det verkar som om investeringarna har tagit fart i Sverige de senaste sex månaderna, särskilt i Stockholms- och Göteborgsregionerna. Det ser man på de bolag som bara verkar i Sverige, till exempel Avega, som gör ett starkt kvartal.

Kristoffer Lindström
Kristoffer Lindström, analytiker på Redeye
I regionerna där telekomindustrin är viktig, som i Skåne, är konsultbolagen försiktigare i sina kommentarer. Såväl Sony Mobile som Ericsson ska göra rejäla neddragningar på konsultinköpen, som en följd av de neddragningspaket som presenterats under våren.

Läs mer: Starta-eget-boom i it-branschen

En annan faktor som Kristoffer Lindström nämner är att lönsamheten överlag ser bra ut under kvartalet.

– Marginalerna har ju sjunkit långsamt under en lång tid, men det verkar som om det har stabiliserats på flera håll. Det finns naturligtvis en priskonkurrens, särskilt inom tillverkning. Ju närmare bandet man kommer desto starkare blir den.

På lönsamhetssidan tappar Tieto och Prevas mest. Tietos rörelseresultat blev 13,9 miljoner euro, att jämföra med 34,5 miljoner motsvarande period året före. Det här inkluderar dock engångskostnader på 16,8 miljoner i samband med ett kostnadsprogram. Vd Kimmo Alkio förklarar annars minskningen med ökade investeringar.

Prevas rörelseresultat gick ner till 1,4 miljoner kronor, att jämföra med 7,9 miljoner motsvarande period förra året.

Geografiskt är det alltså Stockholm och Göteborg med fordonsindustrin som är dragloken just nu. Finland nämns av flera bolag som ett sänke.

– Att fordonsindustrin i Göteborg är stark för it-konsultbolagen är intressant, säger Kristoffer Lindström. Det visar att det här med uppkopplade bilar och internet of things tar fart.

Vilka positiva överraskningar ser du under kvartalet?

– Avegas rapport var stark. Dessutom verkar det som om Acando lyckats bra med sitt förvärv av Connecta, det är inte helt enkelt att genomföra stora förvärv.

Besvikelser?

– Prevas var en bit under förväntan, men de håller på med förbättringsåtgärder och talar om en vändning nu.