Microsoft Azure
I mitten av maj kopplar bilkedjan, via Telia, in en ny direktlänk för backend-kommunikation till ett Azure-datacenter i Amsterdam, som klarar överföring på upp till en gigabit/s.

– Det innebär att vi kan flytta data och bearbetning direkt till Azure-miljön med alla data speglade när som helst om problem uppstår i servrarna, säger Patrick Olsson, som är teknikchef på Bilia IT.

Bilia kör delar av driften i Azure i en virtualiserad miljö, på servrar med höga krav på tillgänglighet. När Bilia får interna problem med servrarna flyttas lasten till Azure via bland annat vpn-tunnlar.
Molndrift azure

Exakt var priset för tjänsten hamnar är inte officiellt. Men nästa vecka kommer det tjänstenivåavtal från Telia till Bilia som avser bland annat kapacitet, svarstider och tillgänglighet.

– Vi får inte bara ökad säkerhet och tillgänglighet utan kan på sikt även flytta upp mer data direkt i molnet, säger Patrick Olsson.

Bilia, Patrick Olsson
Patrick Olsson, Bilia IT

Genomförde ni någon migration av systemen för att få direktlänken att fungera?

– Nej, vår egen anpassning har varit enkel eftersom vi har en väldigt virtualiserad miljö. I princip räckte det att koppla in en Azure-nod direkt till vårt serverkluster för att kunna synkronsera data via Expressroute.

Enligt Anders Wendt, som är affärsområdesansvarig för moln- och företagslösningar på Microsoft i Sverige, har i princip alla större Azure-kunder som vill lägga stora delar av sin it i molnet efterfrågat tjänsten.

– När tjänsten nu finns på plats kan det leda till att vi får se en ketchupeffekt för molntjänster, säger han.

Tidigare har många molnanvändare hämmats i sina satsningar på molnet på grund av oro för säkerheten, integriteten och prestandan via internet eller vpn-baserad kommunikation.
BIlia, Jan Hellgren
Jan Hellgren, Qbranch.

– Företag och organisationer tvekar i vissa fall att använda molnet som en följd av säkerhetskraven, då vpn-tunnlar ofta bedöms som för osäkra. Genom Expressroute öppnar vi en privat kommunikationsväg där operatörer och driftsleverantörer garanterar att allt fungerar, säger Anders Wendt.

Anslutningen till Microsofts Azure-datacenter sker via ett antal Expressroute-platser samt kan även ske direkt från wan-nätverk via de anslutna operatörerna. Telia blir den första operatören att erbjuda tjänsten på nordisk nivå.

– Intresset är stort från Azure-användare som vill använda tjänsten för backup och katastrofhantering, och datacenter som behöver skala upp kapaciteten snabbt av andra skäl för att exempelvis möta tillfälliga användarbehov, säger Mats Hellman, som är produktansvarig på Telia.

Qbranch säger sig ha efterfrågat tjänsten från Microsoft i över två år. När den kommer räknar outsourcingleverantören med att kunna erbjuda tydligare tjänstenivåavtal till sina kunder, inklusive svarstider, integritet och säkerhet.

– Stora kunder kan från och med nu köra riktiga hybridmolntjänster via våra datacenter säkrare och snabbare än tidigare, med både publika och privata moln, säger Jan Hellgren som är strategichef på Qbranch.

Läs mer:
Microsoft ökar i molnet – men Amazon leder fortfarande stort
Azure räddar Microsoft från Windows-raset

Fakta

Expressroute är en tjänst utvecklad från Microsoft och operatörer. Microsoft har ett antal molncenter i Europa, däribland i Amsterdam och London, som Expressroute via speciella utbytesplatser kan koppla upp sig emot.

I Sverige kommer bland annat Telia att erbjuda tjänsten. Flera andra partner är på gång. Telia kommer att erbjuda Expressroute som paketerbjudande ända upp till 1 gbit/s och enligt avtal vid högre kapacitetsbehov.

Priserna sätts individuellt av driftbolag och operatörer.