Peter Norén
Peter Norén, enhetschef på ESV. 
Ekonomistyrningsverket, ESV, planerar en ny upphandling av ramavtal för ekonomisystem till hösten. I november löper det nuvarande avtalet, där Agresso är ensam leverantör sedan i somras när KMD försvann, ut.

Visserligen kan de avropsavtal som myndigheterna gjort användas i ytterligare åtta år men myndigheterna behöver förnya sina ekonomisystem enligt Peter Norén, enhetschef på ESV.

– Många sitter i gamla avtal så det finns ett behov av ett nytt ramavtal, säger han.

Men den här gången har verket tagit intryck av den kritik som kommit ifrån leverantörer som SAP och Microsoft som har sett det som meningslöst att delta i upphandlingarna eftersom de ansett att underlagen varit tillrättalagda för Agresso.

Läs mer: "Staten och Agresso har vuxit ihop"

För att komma vidare inför nästa upphandling har ESV därför gjort en förstudie under våren och tittat på de behov som myndigheterna har.

– En sak som vi ser där är att vissa myndigheter klarar sig med enklare ekonomisystem än andra medan större myndigheter ofta har större säkerhetskrav. En möjlig väg att gå är att differentiera upphandlingen så att vi både tillgodoser dem med enklare behov och dem med mer komplexa krav.

Läs mer: "Gör slut på den osunda relationen"

I förstudien har ESV också sonderat marknaden och träffat leverantörer.

– Vi har haft bra diskussioner med dem kring hur en upphandling kan läggas upp. En del leverantörer trodde ju att vi riggat upphandlingarna tidigare men det har aldrig varit vår avsikt att gynna en leverantör – vi är ute efter konkurrens och vill ha många leverantörer, säger Peter Norén.

– Nu försöker vi se hur vi kan lägga upp det för att få en matchning mellan marknaden och myndigheternas behov.

När tar ni beslut om en ny upphandling?

– Förhoppningsvis före sommaren.

Fakta

1991 köptes Agresso in av dåvarande Riksrevisionsverket. Senare flyttades ansvaret till ESV och ett statligt konsultbolag som omsatte över 70 miljoner kronor byggdes upp runt Agresso. 2004 såldes Agresso till nederländska Unit4. Men Agresso har fortsatt att ha greppet på myndighetsmarknaden till konkurrenternas förtret. Bland annat har upplägget på upphandlingarna kritiserats för att favorisera Agresso. Senaste upphandlingen fick tas om tre gånger under två års tid och till sist nappade danska KMD. Men i somras drog de sig ur igen. För närvarande är det bara Agresso som har ramavtal.