Lars Danielsson
Är det inte konstigt att arbetet med att implementera it-lösningar, inte minst infrastruktur som servrar, är manuellt i hög grad? Borde inte någon ha tänkt på att automatisera arbetet med att införa automatiseringslösningar?

Det är lätt att virra bort sig själv i sådana här metafunderingar, samtidigt som de som faktiskt arbetar med att implementera it-lösningar ofta är jordnära personer med fokus på det arbete som ska utföras. Kort sagt, det blir inte så mycket diskussioner kring det bisarra faktumet att arbetet med att införa it-lösningar fortfarande är manuellt och personberoende i hög utsträckning.

De här tankarna formade sig efter ett besök på Automics konferens i Stockholm i veckan. Det är en leverantör av mjukvara för att automatisera it, för allt från att få i gång servrar, både fysiska och virtuella, till att göra bokslut med avancerade affärssystem. Automic borde gå en lysande framtid till mötes, om de spelar sina kort rätt.

På konferensen hade jag ett intressant samtal med Jesper Christensen som ansvarar för arbetet med att automatisera ”distribution” av bland annat servrar och virtuella arbetsmiljöer på Nordea. Han var verkligen jordnära i sina resonemang och det är nog tur för Nordea. Ett exempel på hans arbete är att få ner tiden för att få i gång en databasserver från sex veckor till en dag. I teorin skulle det gå på en timme, om inköpsprocessen på Nordea förenklades. ”Det borde vara möjligt med godkännande i förväg”, som han uttrycker det.

Den iakttagelsen sätter fingret på en viktig sak, att tekniken inte är den svåraste utmaningen. Visst kan verktyg som de Automic tillhandahåller förenkla arbetet med att implementera it-lösningar, men för att effektivisera den sista biten av processen behövs det genomgripande förändringar ute på företagen.

Frågan är om det är värt att lägga ner krut på att effektivisera processer i grunden, eller om man ska nöja sig med att automatisera det arbete som utförs i dag.

Nu är vi inne på frågor som påverkar precis allt på ett företag: ”Hur ska vi jobba, egentligen?”

Och det är nog så här det är, att it på ett företag inte kan bli mer effektivt än företaget i stort. Om man till exempel har en krånglig inköpsprocess i grunden, så kan den inte bli helt okrånglig med hjälp av it-stöd.

För att återvända till de inledande filosofiska funderingarna kan man konstatera att det finns en lösning på problemen som är enkel att formulera, men svår att genomföra. Det behövs mer helhetssyn, från alla som är inblandade i att skapa it-lösningar. Den stora fienden stavas suboptimering och egennytta på bekostnad av allmännytta.

På ett mer konkret plan är det stora problemet att leverantörerna av hårdvara och mjukvara ofta är hyfsat bra på att automatisera implementationen av sina egna produkter, men inte har lösningar för heterogena miljöer med produkter från många leverantörer. Därför finns det plats för leverantörer som Automic, som lever på att försöka ta ett helhetsgrepp.

Läs mer:
"Jag önskar att Microsoft kunde göra mer"
"Vi är mitt inne i vårt största projekt"