Nu i veckan har den svenska affärssystemsleverantören IFS tagit ett rejält kliv framåt, med nya version 9 av affärssystemet IFS Applications. Teknikchefen Dan Matthews berättar stolt om fler än 500 nya mindre funktioner och om helt nya moduler.

Men den allra mest grundläggande nyheten, som har potential att direkt ha stor konkret påverkan på existerande kunder, är en genomgripande ny arkitektur.

IFS
Det nya användargränssnittet i affärssystemet IFS Applications 9 ska underlätta för användaren att få en snabb överblick.

– Vi har slagit i sär kodbasen och skapat tre nya lager av kod. Det är den största arkitekturförändringen sedan vi byggde IFS Applications och den kommer att ge enklare uppgraderingar, säger Dan Matthews.

De tre huvudlagren är standardprodukten, tillägg (till exempel anpassningar till olika länder) och kundspecifika anpassningar. Tanken är att man ska kunna byta ut standardsystemet utan att kundanpassningar påverkas. Matthews förhoppning är att det här ska påverka uppgraderingstakten i en positiv riktning redan för version 9.

Läs mer: Loomis vässar affärsprocesserna med IFS

Av större funktionsnyheter är en helt integrerad crm-lösning (kundvård) och en modul för hyreshantering värda att nämnas, liksom nya lösningar för att hantera flera företag, med närvaro i flera länder, både vad gäller ekonomi- och personalhantering.

Stor vikt har också lagts vid användargränssnittet, med en ny ”startbild” som kallas Lobby, som finns för olika klientenheter som datorer, surfplattor och smartmobiler. Startbild är egentligen en förminskande beskrivning, eftersom det handlar om en genomgripande strategi för hur Applications ska användas, men faktum är att användaren möts av en viss visuell utformning. Lobby känns hur som helst som en väl vald liknelse, eftersom tanken är att användaren ska ”komma in” och på ett enkelt sätt hitta de funktioner som behövs.

Mycket möda har lagts vid att hitta roller som inte bara är befattningar, utan som motsvarar folks uppgifter på olika nivåer i företag. Automatiska checklistor som skapas av systemet och hjälp för användaren att komma ihåg saker som ska kommas ihåg, som när ett ärende leder till behov av att kolla upp något.

Ytterligare en stor nyhet är en ny molnsatsning som går ut på att IFS erbjuder Applications som en tjänst, på Microsofts molnplattform Azure, under namnet IFS Managed Cloud om Microsoft Azure. Är det en ”riktig” molnlösning eller en ”hostad” lösning?

Dan Matthews beskriver det som att det är samma kodbas för molnlösningen som för det vanliga systemet, men att det är viktigt för IFS kunder att vara ensamma på en ”instans”, av säkerhetsskäl, även om den körs i molnet. Det handlar alltså inte om en så kallad multi-tenant-lösning, i vilken alla kunder delar på samma instans av en tjänst.

Läs mer: Få affärssystem i molnet håller måttet

I samband med lanseringen av den nya systemversionen passar IFS även på att demonstrera användning av Oracles minnesdatabasfunktioner. Det ska leda till bättre prestanda, framför allt för dataanalysuppgifter. Den här funktionen ska komma i en skarp version i slutet av året.

– Det har inte varit så fasligt mycket jobb med att anpassa systemet till Oracles minnesfunktioner. Vi har ordnat så att man kan välja vilka data som ska laddas i minnet, säger Dan Matthews.

Prisbilden för version 9 av IFS Applications förändras inte, det handlar fortfarande om enskilda förhandlingar med varje kund.

Fakta

Fem kundföretag, bland annat svenska Beijer Electronics, har kört en testversion av IFS Applications 9 sedan i november.