barn med ipad
Ipad har blivit ett vanligt inslag i skolan, foto: Brad Flickinger, CC-BY

2011, bara ett drygt år efter att Ipaden presenterats, startades Facebookgruppen ”Ipads för skola och förskola”. Sedan dess har den haft en ständig tillströmning av medlemmar. Förra våren när medlemsantalet passerade 10 000-strecket fick en av administratörerna i gruppen, Tessan Åkerblom, idén att fira det med en bok.
Tessan Åkerblom
Tessan Åkerblom.

Det har varit helt ideellt och vi har låtit folk skriva det de vill

Sagt och gjort – i början av förra sommaren tog hon och administratörskollegan Lena Gällhagen tag i idén.

– Vi ville att gruppen skulle få förmedla sina erfarenheter och idéer kring hur Ipadsen har implementerats ute i våra förskolor och skolor. Att inte bara prata om det kollegiala lärandet utan också visa på att det är fullt möjligt att genomföra det i ett sådant här bokprojekt där vi har valt att dela med oss till andra pedagoger och lärare, säger Tessan Åkerblom.
Lena Gällhagen
Lena Gällhagen.

De gick ut med en förfrågan i gruppen och 40 intresserade anmälde sig. 18 av dem var med hela vägen.

– Det har varit helt ideellt och vi har låtit folk skriva det de vill, men det har blivit en bra mix, säger Lena Gällhagen.

Hon konstaterar att hela skalan från förskolan och upp till gymnasiet finns med.

– Ingångarna är också olika. En del skriver mer generellt om sina erfarenheter medan andra skriver mer specifikt om exempelvis språkinlärning för en viss grupp. Det gör att det finns en bredd och en mix och det är väldigt roligt.
Sedan boken, som är gratis och kan laddas ner på nätet, kom ut i april har 1 500 nedladdningar gjorts och gruppen har i dag 25 000 medlemmar.

– Det känns jätteroligt, säger Tessan Åkerblom.

– Och det är också roligt att alla som deltagit verkligen är stolta över det.
En del av dem som skrivit har varit nybörjare och andra har skrivit böcker tidigare. De har arbetat i delade dokument där alla kunnat gå in och titta och ge feedback i realtid.

Ipad i skolan och förskolan
Resultatet: Ipad i skola och förskola.
– Det har varit en av de saker som varit spännande i det här. Det är tämligen ovanligt att ett sånt här projekt helt och hållet bygger på så många skribenter där alla kan gå in i varandras texter helt transparent och bidra med återkoppling av olika slag, säger Lena Gällhagen.

De är också mycket nöjda med att de valde just bokformatet.

– Vi jobbar med digitala verktyg och vi skriver om digitala verktyg och ingen har bestämt över vad vi ska berätta. Bloggar har blivit en allemansarena men bokformatet har inte kommit dit ännu – jag tror inte vi hade nått hälften så många med en blogg, säger Lena Gällhagen.

Läs mer:
Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor
”Programmering i skolan är mer än att koda”

Fakta

Boken ”Ipad i skola och förskola” finns att ladda ner gratis från Itunes. Den ligger under en Creative Common-licens. Den innehåller både mer generella erfarenheter och konkreta tips.