journalsystem
Journalanteckningar, beslut och utredningar som felaktigt raderats. En person riskerade att felaktigt dömas i domstol efter att fel personnummer använts i en sökning utan att systemet upptäckt det. En annan person fick vänta två veckor på trygghetslarm för att den som skulle få beställningen inte såg den. Det är några av de problem som kommunens kvalitetsutvecklare upptäckt vid en Lex Sarah-utredning som Nacka Värmdö Posten tagit del av. Därför gör kommunen nu en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Bristerna i systemet beror på olika saker enligt utredningen. Buggar är en del av problembilden – om en bugg rättas på ett ställe så kan den dyka upp på ett annat.

Enligt utredaren handlar det om att företaget Pulsen som utvecklat Combine saknar helhetssyn. Men det handlar också om felaktig användning som i sin tur beror på bristande support. Exempelvis har det förekommit att handläggare tycker det är så svårt att arbeta i systemet att de i stället använt Word, och det anses inte rättsäkert. Och inom hemtjänsten är det vanligt att personalen rundar systemet.

– Vi får ofta muntliga beställningar från kommunens handläggare eftersom de säger att systemet är för krångligt. Jag tycker inte att det blir rättssäkert, säger Jonas Törnqvist, vd på Annelis Hemtjänstteam till Nacka Värmdö Posten.

Han välkomnar anmälan.

– Jag har tidigare upplevt att de inte kunnat backa, eftersom de lagt mycket pengar på det här.

Från kommunens sida pekar man på att det är märkligt att ingen av de andra 20 kommunerna gjort en anmälan trots att de borde stött på liknande brister.

– Det kommer att ta flera år innan alla känner att vi kan det här och att allt fungerar friktionsfritt. Verksamhetssystem inom socialtjänsten är oerhört komplicerat, säger socialchefen Anders Fredriksson.

Anders Heland som är affärsområdesansvarig på Pulsen pekar på att de flesta bristerna beror på nya arbetssätt. Han säger till Nacka Värmdö Posten att projektet drivs och leds av Nacka kommun.

– Vi står för programvara, support och förvaltning, säger han.

Läs mer:
Socialtjänsten väntar på sitt it-stöd
Flera kommuner i Stockholmsområdet hoppar av

Fakta

Combineprojektet startade efter en gemensam upphandling av Nacka, Täby och Upplands Väsby 2007. Syftet var att få ett modernt stöd för socialtjänst och äldreomsorg och att komma ur gamla system. Ett tjugotal andra kommuner skrev på optionsavtal. Första deadline för systemets slutleverans var 2009 men det blev kraftigt försenat. 2011 bromsades projektet av de tre utvecklingskommunerna och det blev ett större omtag med ny organisation och en ny deadline 2012-2013.
Fortfarande 2013 definierades det som ett högriskprojekt av socialtjänsten i Nacka och hade då ännu inte implementerats. Under senaste året har systemet införts i både äldreomsorg och socialtjänst.