Äpple på bok
Nya tider i skolan.
5 400 elever från omkring 200 skolor runtom i Sverige genomförde i mars årets Pisaprov. Men i år är upplägget nytt – provet genomförs digitalt. Det tillåter en helt ny typ av uppgifter berättar den nationella projektledaren Magnus Oskarsson. lektor vid Mittuniversitetet.

– I år är naturvetenskap provets huvudämne och nu kan vi använda oss av simuleringar – exempelvis simulera ett ekosystem. På så sätt kan vi se om de förstår hur man gör experiment och mäta deras experimentförmåga på ett helt nytt sätt. Det är den stora vinsten.

En annan del av provet som kommit till är gemensamt problemlösande där en elev får samarbeta med fiktiva elever på datorn.

– Ett exempel är en uppgift där de ska sköta ett akvarium och då försöker vi ta reda på initiativförmågan och hur de samarbetar genom att se hur många sekunder det tar innan de tar initiativ. Nu tittar vi på hur det hela ska tolkas, säger han.

– Uppgiften i sig är inte krånglig för eleverna, det är ett enkelt spel, men det tog tid för oss att översätta och implementera det.

När Pisaprovet tidigare har mätt digital kompetens har Sverige inte utmärkt sig särskilt och Magnus Oskarsson konstaterar att vi blivit omkörda när det gäller att använda it i skolan under senare år.

– Svensk skola släpar efter. Eleverna har högst it-användning av alla hemma, men i skolan är användandet lågt. För tio femton år sedan låg vi i framkant.
Svenska elever är heller inte särskilt vana vid digitala prov. Nu förbereds för att även de nationella proven ska bli digitala men det har de varit i Danmark och Norge i flera år.

Magnus Oskarsson pekar också på att Pisa nu kommer att kunna mäta fler kunskaper och förmågor än tidigare.

– Undersökningen får ju ofta kritik för att ägna för stor uppmärksamhet åt lätt mätbara kunskaper samtidigt som det krävs en hel del andra mer svårfångade kunskaper i vårt samhälle – som kreativitet och social kompetens. Men det kan vi vidga lite nu när proven kan vara interaktiva.

Ett nästa steg i utvecklingen av provet som diskuteras är att göra det mer individanpassat. Om en elev svarar fel på en grupp frågor så kommer lite lättare frågor nästa omgång, om dessa blir rätt så kommer det svårare frågor igen. På så vis kan man ringa in kunskapsnivån mer exakt än i dag.

– Vi har väldigt god kunskap om de elever som svarar ungefär hälften rätt och hälften fel. Men de som svarar alla rätt – de kanske egentligen kunde ännu mer? Och hur ska vi tolka noll rätt?

Läs mer:
"Programmering i skolan är mer än att koda"
Nu är det bevisat – barnen blir bättre i skolan med surfplattor

Fakta

  • Pisa står för Programme for international student assessment är en undersökning av hur väl rustade 15-åriga elever som snart avslutat den obligatoriska skolan är att möta framtiden.
  • Bakom undersökningen står den internationella samarbetsorganisationen OECD och alla 34 länder som ingår deltar.
  • Studien görs vart tredje år sedan år 2000.
  • Förmågor inom tre huvudsakliga kunskapsområden mäts: matematik, naturvetenskap och läsförståelse – ett av dem är också huvudområde vid varje tillfälle. 
  • Resultatet av årets undersökning presenteras hösten 2016.