Styrbjörn Johansson
Styrbjörn Johansson
För ett år sedan började Saabs it-avdelning, ICT, lägga ut analys och skydd av nätrafiken till Combitech. Sedan dess har alltfler säkerhetsfunkioner lagts ut på Combitech. Avtalet är en bekräftelse på att marknaden för säkerhet som tjänst, den så kallade mss-marknaden, växer kraftigt just nu.

Enligt Styrbjörn Johansson, som är it-säkerhetschef på Saab, är det främst två skäl till outsourcingen.

– Vi får både en bättre säkerhetslösning och bättre ekonomi. Det innebär inte att vi drar ned på säkerhet. Tvärtom säkerhet ligger högt på agendan och är självfallet inte enbart en fråga för ICT, utan för hela koncernen, säger Styrbjörn Johansson.

Saab har redan tidigare outsourcat delar av it-verksamheten och när det gäller säkerhet, så är frågan om tillit extra viktig.

– Det handlar om tillit och kontroll. Vi måste vara mycket tydliga med att vi får leveransen på rätt sätt. För det har vi en beprövad modell för att följa upp det vi får levererat.

Hans Danielsson, som produktansvarig på Combitech, påpekar att framgången för en bra leverans av säkerhetstjänster också bygger på ett starkt kundengagemang.

– Jag skulle vilja påstå att det ytterst är vårt engagemang som avgör framgången och ju bättre information Combitech får från oss, desto bättre blir leveransen, säger Styrbjörn Johansson.

Inom Saab pågår ständigt aktiviteter för att stärka säkerhetsmedvetandet inom hela koncernen på alla nivåer. En viktig komponent i utbildningen är rapporterna från Combitech om det aktuella hotläget.

– De här rapporterna är till stor hjälp i det interna arbetet för att stärka säkerhetsmedvetandet i en tillvaro där hotbilden hela tiden förändras, säger Styrbjörn Johansson.

Läs mer:
Säkerhetsavdelningen måste jobba närmare juristerna
Företagen satsar för mycket på brandväggar och för lite på skydd som verkligen fungerar


Missa inte vårt stora event CIO Sourcing den 4 juni! Årets tema är ”talangjakten” – hur du optimerar effekten av din sourcingstrategi och får ut mesta möjliga ur ditt sourcade team genom att mixa rätt individer och aktörer. Läs mer och anmäl dig här.