Redan från starten för ett drygt år sedan har advokatbyrån Synch haft som grundtanke att digitalisera sina tjänster och förändra sin affärsmodell.

– Advokatbranschen är konservativ och traditionell och har inte utvecklats så mycket, varken när det gäller hur advokaterna arbetar själva eller vad som erbjuds till kund. Så vi kände att det gick att ta ett helt nytt grepp, säger Jim Runsten, en av de fyra grundarna.

– Vi försökte glömma bort allt vi lärt oss om hur det brukar fungera och tänka oss hur vi skulle leverera tjänsterna i så fall. Och då blir självklart ett digitalt erbjudande en väsentlig del.
Jim Runsten
Jim Runsten.
I stället för att bara debitera per timme som det brukar gå till så erbjuder Synch nu också en egen molntjänst som man kallar Wesynch via en samarbetsplattform från brittiska High Q som ofta används internt på advokatbyråer.

I dag erbjuds fyra olika moduler – i en av dem kan på ett och samma ställe samla all den dokumentation som i dag ofta ryms i pärmar eller ute i olika personers mejlkorgar så att allt finns tillgängligt online.

Dessutom finns tilläggstjänster, exempelvis åminnelse om att ett avtal måste sägas upp eller omförhandlas. I en andra modul kan man skapa så kallade digitala datarum för enskilda affärer, exempelvis en finansiering eller större projekt så att all dokumentation runt affären finns samlat på ett säkert ställe.

Man har också möjlighet att kommunicera och ställa frågor via datarummet.

I den tredje finns information, checklistor och utbildningar kring mer grundläggande juridik – där finns sådant som kan uppstå under ett bolags livscykel med allt ifrån hur man skyddar en idé till hur man tar in kapital och hur en exit ska gå till.

Och till sist finns en modul för mer direkt rådgivning där det går att ställa frågor, kategorisera dem så att det skickas till rätt person på Synch och sedan få svar.

– Där är tanken också att alla kunder kan få sin egen bank av frågor och svar i olika kategoriersom byggs på över tid, säger Jim Runsten.

Byråns kunder kan välja om de vill ha alla, några eller bara enstaka av modulerna och får betala för hur mycket de vill ha. Det är en prenumerationstjänst med månadsbetalning som går att avsluta när som helst.

Ännu är prissättningen inte helt fastslagen men ligger i prisklassen några tusenlappar i månaden för tjänsten.

– Alla moduler är ju generella, men blir specifika för kunden som kan lägga in olika saker i dem.

Planerar ni att lägga till ytterligare moduler framöver?

– Ja, absolut och vi får mycket idéer från våra kunder om vad de vill ha. Nu har vi på gång en modul för immaterialrätt och en för tvister som kan hjälpa globala organisationer att hålla koll statusen på olika tvister runtom i världen. Dessutom ligger det i utvecklingen att vi ska kunna arbeta i samma dokument samtidigt.

Andra områden som Jim Runsten räknar med ska få egna moduler framöver är hanteringen av personuppgifter och hanteringen av regelverk på olika områden i olika länder för de företag som arbetar globalt.

Läs mer:
Pust-skrotningen tufft slag mot åklagarna
Nytt steg för digital rättsapparat

Fakta

I mars lanserade Synch sin molntjänst. Hittills är Wesynch det minsta av affärsområdena och används av bara omkring 15 kunder men Jim Runsten tror att den kommer att växa framöver.
Betalningen sker per månad och det går att prenumerera på hela eller bara på vissa delar av tjänsten. Eftersom advokatbranschen har strikta regler så kan en kund inte bara prenumerera på den rakt av utan först måste det göras jävsprövning.