Kaffekopp

I dag för 20 år sedan berättade Suns John Cage för publiken på konferensen Sunworld att Java inte var en myt, utan att tekniken fanns och att den skulle implementeras i den då marknadsledande webbläsaren Netscape Navigator. Bland dem som var på plats och lyssnade märks Netscapes grundare Marc Andreesen.

I dag är alltså en lämplig dag att fira Javas 20-årsjubileum, även om version 1.0 av Java släpptes först den 23 januari 1996.

Man hade arbetet med att skapa Java på Sun Microsystems sedan slutet av 1990, under projektnamnet Green. Ledande i det arbetet var James Gosling som kom att bli en strängt upptagen man under slutet av nittiotalet, när Java blev populärt. Det berättar bland annat Bert Rubaszkin som arbete på Sun i Sverige då, under en intervju med Computer Sweden.

Java har på många sätt varit en enorm framgångssaga, även om den inledande satsningen på att etablera Java i webbläsaren blev ett misslyckande. I stället är det på serversidan och inte minst i mobiler som språket och plattformen Java blivit framgångsrikt. Ett mått på Javas popularitet är det omtalade indexet Tiobe för att mäta språks popularitet. I den senaste sammanställningen från maj toppar Java, knappt före C.

Ett annat mått är Javaplattformens ökande popularitet som bottenplatta för att köra andra språk än Java. Ett sådant exempel det funktionella språket Scala.

Just att Java inte bara är ett språk, utan även en plattform, har varit en källa till förvirring under årens lopp. Undertecknad har för länge sedan tappat räkningen på ilskna kommentarer i still med att ”Java är inte ett språk, utan en plattform”. Numera skriver jag ”språket och plattformen Java”, eller liknande.

En annan källa till förvirring är snårskogen av standarder och specifikationer i Javavärlden. Det kan vara svårt att hålla reda på vad som är vad av Java 8, Java SE 8, JDK 8 med mera, och då handlar det bara om den senaste versionen av den grundläggande Javaplattformen. Och språket.

Enkelt uttryckt syftar begreppen på att Java SE 8 är samlingsnamnet för specifikationer av bland annat språket och plattformen Java, medan JDK 8 är Oracles implementation av Java SE 8. Begreppet ”Java 8” kan syfta på endera, eller båda. Och så finns det ett antal variationer av de här grundläggande begreppen.

I dag är Java en väldigt etablerad teknik som fortfarande är relevant inför framtiden. Det handlar om stabila lösningar, även om det finns en populär ”rebellimplementation” från Google som är populär på Android. Ett tecken på att Java även i fortsättningen lär behålla ett starkt grepp om många av världens programmerare är att Oracle har tagit krafttag för att modernisera språket. Och plattformen.

En sak är säker. Java lär fira även ett 30-årsjubileum.

Läs mer:
Slut på fixar för Java 7 – miljontals program påverkas
Java 9 blir bättre på alla sätt – men massor av kod måste skrivas om

Video:
Historien om Java

Fakta

Skillnaden mellan programmeringsspråken Java och Javascript börjar nog att sätta sig vid det här laget. Men det är ändå värt att påpeka att det handlar om två olika språk, med vissa likheter.