Väntrum
Vårdens väntrum har knappast förändrats alls under de senaste decennierna. De flesta bokar fortfarande sina besök på telefon och möts sedan av kölappar och dålig information om hur länge de ska vänta när de väl är på plats.

Men om patienter och personal fick välja skulle processen bli betydligt smidigare än så. I en Sifoundersökning som Qmatic, som just levererar bland annat kösystem, låtit göra så uppger 66 procent av patienterna att de är positiva till att kunna boka och avboka läkarbesök via internet.

Varför inte kunna sitta i någon slags bekväm lounge och sedan kallas därifrån till respektive avdelning via mobilen?

Samtidigt använder bara totalt tre procent av de tillfrågade svenskarna de bokningstjänster som landstingen investerat i – som exempelvis Mina vårdkontakter i Stockholms läns landsting.

– Där det finns system verkar patienterna inte veta om det och det är ju synd på våra skattepengar att det byggts tjänster som inte används. Sedan saknas det ju system på många håll också, säger Sven-Olof Husmark, marknadsdirektör på Qmatic.

De lösningar som vården tar fram är också alldeles för separerade från varandra tycker han.

– Någonstans satsar man på ett bokningssystem på webben, någon annanstans på en incheckningskiosk på vårdcentralen. Systemen hänger inte ihop – ingen har satt sig in i hur patientens resa in i vården ser ut och utgått ifrån det.

En viktig del i det är att få ett grepp om vad som ska hända när man väl är på plats i väntrummet. 56 procent av patienterna är positiva till att få en uppskattning om hur lång tid besöket beräknas ta redan när de checkar in. 54 procent av dem skulle gärna också ha system som ger dem möjlighet att informera anhöriga och vänner om hur det går. Många, 61 procent, uppger också att de skulle bli mindre oroliga för anhöriga om de fick insyn i var någonstans de befann sig i vårdkedjan – om de är kvar i väntrummet, inne hos läkaren eller just checkat ut.

En studie som Veryday gjort i samarbete med Karolinska Institutet på Karolinska sjukhusets akutmottagning visar att dagens kösystem också är ojämlikt. De som oftare går och frågar vid incheckningsdisken får också ofta komma in snabbare.

– Men vet du var du befinner dig i processen så ställer du färre frågor och då kan vi delvis komma ifrån det, säger Sven-Olof Husmark.

Han tar det också steget längre och ifrågasätter i förlängningen väntrummen som sådana.

– Varför inte kunna sitta i någon slags bekväm lounge och sedan kallas därifrån till respektive avdelning via mobilen? Så skulle väntrummen kunna omvandlas till behandlingsrum i stället och man skulle spara utrymme. Det är ett mer modernt sätt att tänka kösystem, säger han.

Läs mer:
Svenskarnas hälsokonton är två år försenade. Men har projektet hängt med i teknikutvecklingen?
Datainspektionen bromskloss för effektiv vård