Christian Bjelle, Lena Mahlberg på Pensionsmyndigheten
Christian Bjelle och Lena Mahlberg på Pensionsmyndigheten

Nyligen delade konsultbolaget R2M ut ett pris till en av sina kunder. Det handlar naturligtvis om att lyfta fram ett riktigt lyckat projekt, se faktaruta, och i år går priset till Pensionsmyndigheten för projektet ITK som gick ut på att skapa en ny integrationslösning. Som en viktig del av projektet har man även inrättat ett kompetenscenter för integration.

– Vi drog i gång med en förstudie 2013 och startade projektet i februari 2014. Det var klart i november, berättar Lena Mahlberg, enhetschef för drift och infrastruktur på Pensionsmyndigheten.

Läs mer: Alltid driftstart hos Pensionsmyndigheten

13 personer, inklusive projektledare, var inblandade i själva projektet. Fyra av dem var konsulter. Lägg till det en styrgrupp med fem personer. Sammanlagt har det gått åt 4 400 timmar, varav 2 100 var konsulttimmar.
I korthet har man bytt integrationsplattform, från Mule till Jboss Fuse från Red Hat.

– Det var dags att uppgradera Mule, vilket hade blivit ett stort jobb. Att satsa på Fuse var dyrare initialt, men driften blir billigare. Det blir billigare i längden, säger it-arkitekten Christian Bjelle om kostnaderna för bytet.

Den integration det handlar om är mellan olika system på myndigheten, samt med system hos andra myndigheter. Till stor del handlar det om att administrera filer som skickas via en så kallad buss, men även om att hantera web service-anrop.

– Det handlar om drygt 50 system och några hundra olika integrationer. I princip alla filer som skickas är xml-filer, men det finns vissa äldre format för textfiler också, säger Christian Bjelle.

Men den riktigt stora utmaningen verkar inte ha varit tekniken, hur viktig den än är:

– Teknik är lätt, organisation är svårt, säger Christian Bjelle.

– Jag jobbar gärna med organisation, kontrar Lena Mahlberg.

Man anar vad som ligger bakom de bådas respektive karriärval. De är i alla fall överens om att skapandet av kompetenscentret ICC är en mycket viktig del av ITK-projektet.

Läs mer: FMV väljer bort traditionella affärssystem

– Tidigare var det inte tydligt vem som ansvarade för integrationsfrågor och det fanns personberoenden. Vi har skapat ett center som ansvarar för allt vad gäller integration ur ett tekniskt perspektiv.

I dag finns det en koordinator och tre förvaltare på heltid på centret. De senare jobbar med så väl drift och förvaltning, som utveckling. Dessutom finns det en integrationsarkitekt på deltid, 20 procent, och en plattformsutvecklare, också på deltid. Lägg till det att personer utanför centret bidrar med insatser.

Fakta

Syftet med R2M Awards är att lyfta fram projekt som bidrar med nytta och som är väl genomförda. Och så ska R2M ha bidragit med ” en avgörande del av leveransen”, berättar Magnus Kling, marknadschef på R2M.