Lars Danielsson
Det är konstigt att Google inte har lyckats bättre som leverantör molntjänster. För fem år sedan var jag, och många andra, övertygade om att Google skulle komma att bli en dominerande aktör. Så har det inte blivit.

Det finns gott om marknadsundersökningar som visar hur mycket större Amazon är än Google i molnet. Rightscale, en leverantör av administrationslösningar för molntjänster, presenterade till exempel en undersökning i februari som visar att Amazon har 50 procent av de undersökta företagen som kunder av sina infrastrukturtjänster, medan Google bara mäktar med nio procent.

Här finns en viktig förklaring till att Google inte lyckats bättre. Marknaden för infrastrukturtjänster, där Google var sent ute och är svaga, är klart större än den för plattformstjänster, där Google har mer attraktiva erbjudanden. Skillnaden mellan de båda typerna är i korthet att infrastrukturtjänster handlar om tekniska resurser, som lagringsutrymme och beräkningskraft, medan plattformstjänster handlar om mer fullständiga driftsmiljöer för applikationer. Infrastrukturtjänster är för dem som vill bygga it-lösningar från grunden. Plattformstjänster för dem som vill ta genvägar och finner sig i att molnleverantören bestämmer hur det ska fungera.

Enligt Ciscos undersökningar stod infrastrukturtjänster i molnet för nästan tre gånger så mycket arbetsbelastning som plattformstjänster under 2013. Och Cisco tror att relationen mellan de båda typerna av tjänsterna kommer att vara tämligen konstant under några år framåt.

För att uttrycka det enkelt, folk gör mer i molnet med infrastrukturtjänster än med plattformstjänster. Därför går det bättre för Amazon än för Google.

2010 trodde jag, och många med mig, att plattformstjänsterna skulle ta över. Så har det inte blivit. Ännu i dag finns det personer jag har respekt för som hävdar att plattformstjänsterna kommer att ta över. Men jag undrar. Det verkar onekligen som om företag vill bygga egna lösningar från grunden, även i molnet.

Den andra sidan av myntet är att applikationstjänsterna, som erbjuder ännu mer färdiga lösningar än plattformtjänsterna, förväntas bli ännu större än infrastrukturtjänsterna i arbetsbelastning räknat. Inte heller här är Google så framträdande, även om man lyckats med generella applikationstjänster som Apps. Det finns dock ingen ekonomitjänst, kundvårdstjänst eller annan verksamhetsnära tjänst av rang från Google.

Det verkar som om Google har fastnat i mellanläget, plattformstjänsterna som folk inte vill ha, medan andra lyckas med infrastrukturtjänster på låg nivå och applikationstjänster på hög nivå.

Vad beror det på? Antagligen på den företagskultur och de visioner som råder på Google.

Läs mer: 
Det är superlätt att flytta till en molntjänst. Men har du tänkt på hur du flyttar därifrån?
Google och Facebook ska hjälpa SAP att bli enklare att förstå