Det gigantiska samarbetsprojektet 3R där de tre stora regionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne tillsammans ska modernisera sina vårdinformationssystem har hittills hållit låg profil.

Nu börjar delar av det klarna när en av landets tungviktare på vård-it-området, Daniel Forslund, kliver in som ordförande i projektets politiska styrgrupp.

Numera är han folkpartipolitiker och innovationslandstingsråd, men han har tidigare som tjänsteman i regeringen varit arkitekten bakom den nationella vård-it-strategin som legat till grund för ökat samarbete mellan landstingen.
Hans eget landsting,

Det här är en historisk chans att flytta oss framåt – att inte bara kravställa på det vi vet utan i grunden ändra synen på hälso- och sjukvården.

Stockholm, har just lagt fram ett budgetförslag där det läggs tre miljarder kronor på projektet över fyra år. Det ska gå till de förarbeten som krävs inför upphandlingen. Men de ska också gå till att städa upp i landstingets egen it-miljö.

– Det är i den fasen vi är i alla regioner nu och det är också därför de olika regionerna budgeterar var för sig eftersom vi har helt olika tekniska miljöer.

Riskerar inte upphandlingen att bli dyrare än de tre miljarder som budgeterats?

– Det kan bli både dyrare eller billigare, det törs jag inte säga i dagsläget. Vi har ju ännu inte definierat exakt vad vi upphandlar, säger han.

Det som behövs kan finnas kommersiellt tillgängligt redan i dag, eller behöva nyutvecklas – kanske krävs det en innovationsupphandling om ingen leverantör har det som regionerna vill ha konstaterar han.

– Det här är en historisk chans att flytta oss framåt – att inte bara kravställa på det vi vet utan i grunden ändra synen på hälso- och sjukvården. Få system som inte bara är ett verktyg för personalen utan också för patienterna, där det går att koppla in smarta enheter både för dem som lider av kroniska sjukdomar utan också för de som är friska och vill leva hälsosamt. Vi väger också in forskningens behov av bra underlag. Det är ett helt nytt sätt att tänka kring information.

Samtidigt tar projektet också lärdom av de stora upphandlingarna i Köpenhamn och Helsingfors som bägge har haft liknande utgångspunkter som 3R.

– Ja, vi kan använda en hel del av deras arbete även om det skiljer mellan länderna och det kan spara oss ett par år i förberedelstid, säger han.

Även om projektet drivs av de tre stora regionerna hoppas Daniel Forslund på att det även ska gynna de mindre landstingen.

– Ja, det är jag inte alls främmande för, vi vill arbeta väldigt öppet.
Han pekar på att det finns fler landsting som påbörjat liknande arbeten i olika grupper, exempelvis de fem landstingen i Sussa-gruppen som har journalsystemet NCS Cross.

– De ligger nära oss i sitt arbete och där hoppas jag på öppna kanaler så vi kan lära oss av deras arbete och också dela med oss till dem.

Samtidigt finns det en kritik mot att projektet inte varit tillräckligt öppet, att det varit svårt att få reda på vad ni egentligen tänker göra?

– Ja, jag kan hålla med om den bilden och det har ju också blivit en mytbildning kring det. Men man ska komma ihåg att det är först nu vi sätter i gång vårt arbete på allvar. Hittills har det mest handlat om interna processer, att få ramarna för samarbetet på plats.

Ett oprövat samarbete kring en okänd slutprodukt, det faktum att det är ett it-projekt och stora pengar på spel – det är ett högriskprojekt. Varför tror du att ni ska lyckas?

– Det är lika mycket hög risk som det är hög potential – så visst kan jag känna mig orolig. Det som gör att vi vågar gå framåt nu är att ett antal förutsättningar nu finns på plats. Marknaden har kommit längre på senare år – leverantörerna är betydligt mer villiga att innovera. Vården är mer mogen, vi pratar om e-hälsa på ett helt annat sätt. Vi har också lärt oss mycket om processen i innovationsupphandlingar när vi upphandlat medicinteknik till Nya Karolinska.

Jag vill ju inte gå till historien som den som sänkte svensk vård-it.

Hans gedigna bakgrund inom vård-it har också gjort honom mer trygg.

– Ja, jag har ju rest mycket och sett många olika system. Jag vet hur vården och landstingen fungerar. Det är därför jag vågar gå i god för att det här kommer att gå bättre än vad många kanske tror. Jag vill ju inte gå till historien som den som sänkte svensk vård-it.

Läs mer:
Jätteprojekt ska rädda svensk vård-it
Leverantörerna laddar för att en gång för alla lösa vårdens it-strul

Fakta

...användarvänlighet:
”Ja, det är en stor utmaning. Många ute i vården har slutat tro att det finns användarvänliga system för dem. Nu gäller det att få dem att återfå den tron. Men vi har en tung bevisbörda.”

...politisk förankring:
”Jag har inte hört något parti som är emot det här. I styrgruppen har vi också sett till att få representanter både för majoriteterna och oppositionen i de tre regionerna.”

...leverantörernas vilja att möta nya krav:
”Jag tror att vi är ganska intressanta både för de amerikanska leverantörerna och de som redan finns i Sverige. Jag hoppas att de vill se det som en möjlighet att utveckla sina system – vi kan vara en testmarknad. Det avgörande för oss är att inte fastna i system som inte går att utveckla framåt – vi vill inte hamna i ett nytt stort system som inte går att ändra i.”

  • Inventering och kravställning för ett moderniserat och mer intelligent och verksamhetsstödjande journalsystem.
  • Upphandling som troligen innefattar både moderna och modulbaserade system som redan finns men också nyutvecklade delar.
  • Förutom bytet av it-system ska också arbetsprocesserna kring vårddokumentation förändras för att få en minskad administration. I det arbetet deltar även E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.