tangentbord med penna och hopknycklat papper
Ambitionen att digitalisera affärerna är hög bland företagen, men mindre än en femtedel klarar av att hålla sin egen tidsplan. Det visar en global enkät från PA Consulting till 773 it-beslutsfattare i USA och Europa, däribland 144 i Norden.

Martin Exner– Medvetenheten om att digitaliseringen är nödvändig ökar, men andelen företag som digitaliserar affärerna ligger ändå kvar på samma nivå som tidigare. Därmed ökar gapet mellan ambition och faktisk nivå av digitalisering, säger Martin Exner, som är digital expert på PA Consulting Group i Sverige.

PA Consulting analyserat korrelationen mellan nivån av digitalisering och vilka chefer som driver digitaliseringen. Analysen visar att företag där vd:n eller marknadschefen driver digitaliseringen har lättare att uppnå sina ambitioner.

Läs mer: Fler digitalchefer ställer högre krav på samarbete

– Med stöd från rätt nivå, alltså från chefer med inflytande och beslutsmakt avseende affärer och teknik, blir digitaliseringen enklare, säger Martin Exner.

Digitaliseringen sker på tre nivåer. Den första handlar om att ersätta manuella rutiner med automatiska. Den andra om införande av processer och system som stöder digitala affärer. Den tredje nivån innebär att företagen tar ett helhetsgrepp för att erbjuda produkter och tjänster i flera kanaler, i form av exempelvis självbetjäning.

– Många av företagen överdriver sin digitala förmåga. När vi talar med företagen om vad de faktiskt gör, så framgår det att företagen inte har kommit så långt som de uppger, säger Martin Exner.

Läs mer: Föråldrad it-styrning försvårar cio-jobbet

Bara en femtedel av företagen har rätt kompetens för att digitalisera. Martin Exner beskriver en situation där många företag söker febrilt efter rätt personer.

– Den situationen skapar nya möjligheter för it-cheferna. De kan ta ett tekniskt ledarskap och tala om vilka alternativa teknikstrategier som är möjliga och vilka konsekvenserna av dessa blir, säger Martin Exner.​

Fakta

Svar på frågan: ”Vem eller vilka i företaget driver digitaliseringen?”

Marknadschefen: 24 procent
Vd:n: 22 procent
It-chefen: 13 procent
Styrelsen: 13 procent
Den operativa verksamheten: 8 procent
Kundtjänsten: 6 procent
Övriga: 13 procent

Källa: PA Consulting Group