Amnon Bar-Lev, med ansvar för marknadsföring och försäljning på Check Point, besökte i veckan Stockholm och CS fick en pratstund med honom.

Han upprepade budskapet från företagets stora konferens nyligen i Amsterdam, om att företag i allt för stor utsträckning investerar i alltför traditionell säkerhetsteknik, men han medger att medvetandet för säkerhetsfrågor har blivit bättre på ledningsnivå i företag och organisationer. Hans stora oro gäller den samhälleliga infrastrukturen, som måste skyddas bättre.

Läs mer: I amerikanska bolag diskuteras säkerheten i styrelserummen

Amnon– Här måste skyddet blir bättre och problemet är att arbetet präglas av en mycket konservativ kultur, säger Amnon Bar-Lev.

Han ideala modell för säkerhet idag är uppdelad i tre nivåer där den grundläggande nivån innebär att skyddet skapas genom att infrastrukturen är indelad i sektioner. Han jämför med modern fartygskonstruktion där en skada isoleras.

– Dagens företagsnätverk är inte konstruerade på det sättet, så när en hackare tar sig in kan skadan spridas.

Nästa nivå i hans säkerhetsarkitektur är kontrollnivån, som kräver ständig uppdatering. Här skiljer han på om hot eller lösning är kända eller okända. Den enklaste situationen är virus, som hanteras genom antivirus. Nästa steg är att man känner till att hotet existerar, men inte vet vilken lösningen är, typ nolldagsattacker. Den knepigaste situationen är när både hotet och lösningen är okänd.

Läs mer: Generaldirektören formulerar stenhårda krav på myndigheternas säkerhetsarbete

För att hantera det har Check Point tillsammans med andra säkerhetsleverantörer byggt upp en databas kallad Threat Cloud, som enligt Amnon Bar-Lev är störst i världen, med data i kombination med alltmer avancerade analysverktyg kan avslöja hot och attacker mot kundens infrastruktur.

Den översta nivån i säkerhetsmodellen kallar han för managementnivån och på den nivån är det kunden som bestämmer reglerna, till exempel access och behörighet. Även på den här nivån måste regelverket uppdateras.

– Men det är kundens beslut. Vi ger dem bara verktygen.