Googles språk Go
När Googles språk Go lanserades 2009 omnämndes det som en tänkbar konkurrent till språk som C och C++, alltså för programmering på ganska låg nivå. I dag är bilden av Go mer nyanserad. I en genomgång av olika användningsområden gjord av Infoworld pekas framför allt två ut: nätverksprogram, samt kommandoradsprogram och skript.

En sak som gör Go lämpligt för nätverkstillämpningar och distribuerade tillämpningar är att samtidighet (concurrency) hanteras på ett bra sätt. Att den här funktionaliteten tillhandahålls som delar av själva språket eller i standardbiblioteket uppskattas. Exempel på tillämpningar inom det här området är webbservrar, samt att tillhandahålla api:er och små ramverk för webbapplikationer.

Läs mer: Tre heta språkstrider

Vad gäller användning för kommandoradsprogram och enklare skript har en del inspiration för Go hämtats från Python. En fördel med Go är att man kan skapa fristående exekverbara program som fungerar på de mest populära operativsystemen. Att programmen är fristående innebär att man slipper beroenden, till exempel att en run time-modul måste göras tillgänglig för att köra ett program.

En annan fördel är bra prestanda, vilket också kommer sig av att Gokod kompileras till maskinkod. På plussidan finns också att det är enkelt anropa C-bibliotek och systemrutiner.

Läs mer: Go bakom Spotifys nya satsning

Ett område som inte sticker ut på ett lika positivt sätt är att skapa applikationer med grafiska användargränssnitt. Ett problem är att det inte finns någon standardlösning. Ett problem på längre sikt är att Go är uttalat plattformsoberoende, medan användargränssnitt av naturen är kopplade till specifika plattformar. Det innebär att det kan finnas en motvilja mot att inkludera lösningar för grafiska användargränssnitt i standardpaketeringen av Go.

Något som kanske överraskar är att Go inte är så lämpat för systemprogrammering som det pratades om i början av språkets liv. En anledning till det är att Go från början har anpassats för olika operativsystem.

Fakta

Mozillas Rust ses ofta som ett bättre alternativ än Go för systemprogrammering bland nyare programmeringsspråk.