Apples Swift för öppen källkod
För fem år sedan har Computer Sweden en rubrik som löd: ”Flopp för öppen källkod” där artikeln handlade om att de öppna varianterna tog en allt mindre del av kakan på Kammarkollegiets ramavtal för program.

Sedan dess har situationen ljusnat betydligt, enligt Daniel Melin, it-upphandlare på Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet.

– Vårt sista ramavtal som endast innehöll öppen källkod har haft en ständigt ökande omsättning och för helåret 2014 var den på 105 miljoner kronor. Därtill köps det mycket från leverantörer som Red Hat på andra ramavtal också, säger Daniel Melin.

Läs mer: Lagringsjätten EMC har bestämt sig: Öppen källkod är framtiden

Han pekar på att det under senare tid genomförts en rad större övergångar till öppen källkod där exempelvis Riksantikvarieämbetet bytt hela sin Oraclemiljö till Postgres medan Försäkringskassan migrerat från Unix till Linux.

– Ytterligare en trend är att många myndigheter har sina webbar och intranät på Drupal medan de myndigheter som använder mycket Java ofta är stora användare av öppen källkod i Java-miljön.

Även stora öppen källkodsleverantörer som Redpill Linpro har noterat ett större intresse under senare år och stället stort hopp till ett antal nya tillväxtområden.
Anders Lilling
Anders Lilling, Redpill Linpro.
Företagets vd Anders Liling pekar särskilt på det som brukar kallas sakernas internet där Redpill Linpro hittat något av en nisch när det gäller hantering av applikationsgränssnitt, alltså api:er.

– Vi ser ett stort behov av system för att få bättre kontroll över hela kedjan av produkter, inte minst sådant som rör betalningar, säkerhet och enklare saker som tilldelning av bredband för olika tjänster.

I företagets lite annorlunda utbud finns även Varnish med en accelerator för att snabba upp webbtrafiken innebär det att man kan minska belastningen på servrarna med hela 90 procent. Därtill går det att använda produkten som ett skydd mot överbelastningsattacker.

– Varnish har fått ett otroligt genomslag där vi nu kan se upp emot 40 000 nedladdningar per månad och produkten har blivit särskilt populär hos företag som hanterar strömmande video.

Läs mer: I kväll börjar Build och jag tror att Microsoft tar ett stort öppet steg

På Redpill Linpros svenska kundlista för Varnish återfinns Svenska Dagbladet, Region Värmland, SJ och ytterligare ett stort antal större företag och myndigheter.

När det gäller Apples nyväckta intresse för öppen källkod, inte minst programmeringsspråket Swift, ser Anders Liling detta som något av en omvändelse under galgen.

– Men det visar i alla fall på att man insett nödvändigheten att försöka hitta vägar till den communitybaserade utvecklingsmodellen och har accepterat att den vägen är starkare och bättre som utvecklingsmodell.

Fakta

Redpill Linpro har i dagsläget cirka 150 anställda men inom företagsgruppen finns även Varnish Software som utvecklades inom Redpill Linpro. Varnish har ett 30-tal anställda som utvecklar en så kallad http-proxy eller accelerator för att snabba upp webbtrafiken genom att minska belastningen på servrarna. 
Varnish har funktioner för att lagra information om webbesök i ett cacheminne så att inte sidorna behöver laddas om vid varje besök.