BIg Data -illustration av hand

Under 20 års tid har Nick Millman utvecklat en specialistkompetens inom analyser och värdeskapande med data, utifrån både tekniska och affärsmässiga aspekter. I dag är han chef för digitala analyser på Accenture i Europa, Afrika och Latinamerika. Nyligen var han i Sverige och talade på konferensen Caise, Conference on Advanced Information Systems Engineering, i Stockholm. 

Nick Millman
Nick Millman

USA har alltid legat i framkant inom big data, framför allt genom de stora kluster av företag som utvecklar tekniken som man kan hitta i Silicon Valley. Nu skapas ett mönster där företagen går ihop och erbjuder allt mer mogna produkter till användarna, gemensamt i ekosystem.

Läs mer: Nästa destination för resebranschen – big data

– Användningen av big data för affärsanalyser ökar, samtidigt som antalet aktörer, både leverantörer och användare, växer snabbt.

Nyligen genomförde Accenture en global undersökning bland 1 000 företag som har implementerat teknik för big data-analys. Mellan 60 och 70 procent anser att big data är viktigt för deras organisation, och den siffran varierar beroende på företagets storlek.

57 procent av företagen använder big data för att förstå kundernas beteende och 53 procent analyserar dem för att öka graden av personanpassning av produkter och tjänster. Båda områden med ett konkret nyttovärde. Hela 92 procent av företagen är nöjda med sina big data-satsningar.

Läs mer: Svar direkt – eller åtminstone nästan

Men enkäten visar också på utmaningar med att införa big data. Säkerhetsaspekter är det främsta hindret, följt av ekonomi och kompetensbrist.

– Kompetensbristen uppstår när analyserna av big data går från specialistfunktioner till allt fler delar av företagen. Det behövs också en annan typ av kunskap: i stället för den nischade statistik- och teknikkompetensen behövs nu affärsförståelse och att kunna samverka över gränserna, säger han.

Fakta

Säkerhetaspekter: 51 procent
Budgetsrestriktioner: 47 procent
Kompetensbrist för införande och hantering: 41 procent
Kompetensbrist för löpande analys: 37 procent
Svårt att integrera med existerande system: 35 procent
Begränsningar hos leverantörerna: 33 procent
Organisationen är inte redo för big data: 27 procent

Källa: Accenture