händer på tangentbord

Chefer inom den kommunala vården och omsorgen förväntas lämna rapporter om ekonomi, budget, prognoser, måluppfyllelse och mycket annat. Och det kräver allt mer av deras tid – 70 procent av dem bedömer att det tar mer eller mycker mer tid än för fem år sedan enligt en ny undersökning från beslutsstödsföretaget Hypergene.

Mindre än en femtedel av de svarande anser att it-systemen är anpassade för enhetschefer, exempelvis chefer för äldreboenden. Betydligt fler, 28 procent, uppger att systemen är dåligt anpassade, inte anpassade alls eller att det rentav saknas relevanta it-system.

Läs mer: "Vi behöver en färdplan för en digital utveckling"

Grundproblemen enligt de tillfrågade är att det finns för många parallella system, att det är för komplext, för mycket mantuell inmatning, att informationen är svårtillgänglig och systemen svårhanterliga.

62 procent måste använda fyra system eller mer för att kunna få tillgång till det underlag som krävs – fem procent måste rentav använda mer än tio system.

Läs mer: Socialtjänstsystem anmäls – hotar rättssäkerheten

Ett fungerande it-stöd skulle enligt cheferna se till att indormationen är kvalitetssäkrad och inte behöver manuell handpåläggning, bestå av sammanhängande system med ett samlat gränssnitt och skapa så få rapporteringstillfällena som möjligt.

Fakta

223 av Sveriges 290 kommuner har deltagit i undersökningen, bland dem Sveriges 100 största kommuner. Framför allt har förvaltningschefer. socialchefer, omsorgschefer och verksamhetschefer svarat enligt Hypergene.