datahall
Facebooks datahallar är sprängfyllda av flashdiskar.

Användningen av flashdiskar i stället för, eller som komplement till, traditionella roterande diskar har tagit fart ordentligt under senare år. Branschen brukar lyfta fram de stora fördelar som den nya tekniken innebär när det gäller betydligt snabbare dataflöden och lägre strömförbrukning.

Frågan är dock hur stabila den här typen av diskar är när de används under lång tid i stora datahallar. Få företag är bättre än Facebook på att ge svar på detta. Facebook hörde nämligen till de första, större aktörerna att testa tekniken i större skala och nu har man tagit hjälp av forskare på Carnegie Mellon University i Pittsburgh för att studera effekterna av teknikbytet.

Den rapport som nyligen presenterats visar att flashdiskar är ganska opålitliga. Upp till 34 procent av Facebooks diskar har drabbats av något man kallar uncorrectable read error, ure, alltså felaktigheter i dataläsningen som inte går att åtgärda. Det ska inte tolkas som att ssd-diskar som uppvisar ure är döda, men har de drabbats av denna åkomma är det troligt att de behöver bytas ut.

Bland de många felkällor som forskarna lyfter fram märks att ssd-diskar är betydligt mer temperaturkänsliga än mekaniska diskar. De presterar mycket sämre när de blir varma. Värmeproblemen är mest tydliga på tidigare generationer av flashdiskarna.

Läs mer: Dell letar den perfekta mixen mellan flash och mekaniskt

Ett mer överraskande problem är att de inte är så strömsnåla som branschen gärna framhåller. De pci-baserade flashkorten som forskarna granskat drog mellan 8 och 14 watt och ju mer ström de kräver desto fler fel uppvisas. Det beror på att strömförbrukningen ökar i samband med filöverföringar till diskarna och slutsatsen är att mekaniska diskar är att föredra om man vill ha en stabil plattform i system som kör kontinuerliga dataöverföringar.

Under de senaste åren har en lång rad nya uppstickare på lagringsmarknaden slagit ner sina pålar på den svenska marknaden. Det gäller exempelvis Nutanix, Simplivity, Nimble Storage, Pure Storage, Violin Memory, Nimbus Data och Tintri som alla satsar på flashbaserade lagringsenheter. Bland dem är det få som vill kommentera den dystra rapporten från Carnegie Mellon University.

Läs mer: Den här burken ska kunna köras i fem år helt utan underhåll

Nimble Storages svenske säljchef Magnus Biro uppger att man mycket väl känner till problematiken kring flashdiskarna, men både han och flera andra branschkollegor framhåller att man lyckats lösa problemen på olika sätt. En vanlig problemlösare är att man tillämpar en hybridmodell där man använder både traditionella diskar och ssd.

Simplivitys teknikexpert Stefan Brunosson säger att man måste utveckla system där flash används på ett smart sätt.
– Annars är risken stor för dataförlust och andra otäckheter. Vi använder enbart flash som cacheminnen medan all data sedan skrivs permanent till traditionell disk.

Sandisks representant Anders Blomberg säger att företagets flashkretsar har bättre självkorrigering jämfört med vanliga ssd.
– Förenklat kan man säga att om en cell indikerar fel så kommer en paritetsbit, som finns i en annan cell, att återskapa den felande biten. Därför har vi som regel upp till 33 procent överkapacitet. Så ett kort som har 6.4 TB tillgängligt formaterat minne har ytterligare nästan 2 TB för cellhantering, uppdatering och felkorrigering.

Fakta

Facebook redovisar inte exakt vilken typ av diskar man använder men det är välkänt att företaget var något av pionjärer på diskar som ansluts via pci-gränssnittet och då särskilt Fusion-ios kortbaserade diskar. Det handlar alltså inte om samma typ av diskar som i allt större utsträckning ersatt hårddiskar i bärbara datorer där maxstorleken är 512 GB. Med pci-baserade flashdiskar går det att trycka in drygt 6 TB på varje kort till skillnad från ssd-diskar med sata-gränssnitt där man ofta får nöja sig med 1-2 TB.