ordförandeklubba och EU-flagga

Nu börjar det klarna kring EU:s kommande, gemensamma, dataskyddslag. Ministerrådet har enats om en gemensam grund för den nya lagen. Den lettiske justitieministern Dzintars Rasnacs säger i ett uttalande att han är mycket nöjd med att rådet efter tre års föhandlande kunnat enas.

– Den nya datskyddslagen, som är anpassad efter den digitala tidens behov, kommer att stärka medborgarnas individuella rättigheter och garantera en hög nivå på skyddet.

Läs mer: Dataskyddslagen hotar att skapa kaos för svenska företag 

I och med att ministerrådet nu kommit överens kan förhandlingar med Europaparlamentet påbörjas på vägen mot en färdig lag.

Några av huvudingredienserna i ministerrådets överenskommelse är att dataskyddet ska höjas så att ingen personlig data kan samlas in utan att den som är berörd har gått med på det. Alla ska lättare kunna komma åt sin egen data och få mer informationm om vad som händer med den när de går med på att dela den. Informationen ska vara tydlig och på ett språk som går att förstå.

Rätten att bli bortglömd, att få sin data borttagen från sökresultat, formaliseras och exempelvis ska alla kunna kräva att tjänsteleverantörer tar bort uppgifter som samlats in när man var barn. Samtidigt ska det också vara möjligt att flytta sina uppgifter mellan olika leverantörer, exempelvis olika sociala nätverk. Det ska också stimulera konkurrens är tanken.

Läs mer: Ladda ner CS kompendium om den nya dataskyddslagen

Precis som det aviserats tidigare är bötesbeloppen också rejäla för den som bryter mot lagen. Upp till en miljon euro eller två procent av den årliga omsättningen – vilket är lägre än de fem procent av omsättningen som det talats om tidigare.

Ministerrådet vill också skapa ett råd där alla de 28 medlemsländerna ska var representerade och dit de nationella integritetsmyndigheterna ska kunna vända sig om de har invändningar mot beslut som fattats i något av de andra länderna.

Hela underlaget från ministerrådet finns att läsa här.