Oracles Larry Ellison på scen
Oracles Larry Ellison, foto: Peter Larsson

Av allt att döma har Oracle satt i system att ta betalt för användning av företagets produkter som inte sker. Flera av varandra oberoende källor bekräftar bilden.

Så här berättar en Oraclekund, som vill vara anonym. Kunden har en virtualiserad driftmiljö som baseras på ett tiotal fysiska servrar. De fysiska servrarna har två processorer var. Företaget använder Oracles databas och har en licens som bygger på betalning per processor. Företaget kör bara Oracles databas på en fysisk server även om det är frågan om en virtuell it-miljö och betalar alltså bara för användning på två processorer.

Det är alltså en oväntad och svårbegriplig mer än tiofaldig prisökning.

Efter att Oracle genomfört en licensrevision kommer databasjätten med ett krav på att kundföretaget ska betala för användning på alla fysiska servrar på företaget, alltså betala för att använda Oracles databas på drygt 20 processorer, i stället för på de två processorer man faktiskt använder databasen på. Det är alltså en oväntad och svårbegriplig mer än tiofaldig prisökning. Oracle kräver dessutom retroaktiv betalning för flera år.

Läs mer: Så tycker användarna om licensdjungeln

Reaktionen hos kundföretaget är, naturligtvis, att gå in i ett chocktillstånd. Det företagets representant i ett första skede lyckas få ur sig i kommunikationen med Oracles representant är ”du måste skoja”.

Men kundföretaget ger inte upp. De berättar hur Oracles databas används, men får svaret ”det spelar ingen roll”. Nu sätter företaget hårt mot hårt och lyckas hitta skrivelser i Oracledokument som styrker att man bara ska betala för den faktiska användningen.

Nu tar en karusell fart, som utmärks av att kunden bollas mellan olika avdelningar på Oracle, säljare, jurister och licensexperter.

Utmärkande för kommunikationen är att de olika personerna på Oracle inte bara verkar vara omedvetna om vad deras kollegor sagt och gjort i fallet utan dessutom har olika mål med sitt arbete.

Läs mer: Dålig koll på företagsappar leder till hisnande licenskostnader

En säljare på Oracle säger till exempel till kunden: ”Personligen tycker jag att det är för jävligt”.

Så här långt har kundens kampvilja lönat sig. Det ser ut som om man slipper betala för drygt tio gånger mer användning av Oracles databas än vad man faktiskt tar i anspråk. Men fallet är inte avgjort och långt ifrån det enda i sitt slag.

Oracle har avböjt att kommentera sin licensstrategi.

Här är frågorna som Oracle vägrar att svara på

Computer Sweden gav Oracle chansen att svara på frågor om företagets licenser och avgifter för över en månad sedan. Oracle har avböjt att svara. Här är frågorna.

1. Varför tar ni betalt för all hårdvara, eller alla virtuella maskiner, som en kund teoretiskt kan använda Oracles mjukvara på, och inte bara för den som kunden faktiskt använder Oracles mjukvara på?

2. Varför försöker ni få mer betalt av kunder än vad som specificerats i kontrakten med kunderna?

3. Varför behövs det så många olika typer av specialister på Oracle för att kommunicera med kunderna, varför utbildar ni inte personal som kan ha en helhetsbild av licensfrågor?