Lars Danielsson
Lars Danielsson

Varför kan inte Oracles kunder få betala för den faktiska användningen av Oracle mjukvaror? För att Oracle vill kunna ta mer betalt av kunderna. Så enkelt är det.

Anledningen till att Oracle kan agera så här är att företagets produkter, framför allt databasen, för med sig starka inlåsningseffekter. För många kunder är det svårt, nära nog omöjligt, att byta databas. Man accepterar orimliga villkor för att alternativet, att byta databas, är ännu värre.

Det är tydligt att Oracle inte kan agera på det här sättet på de nya marknader man arbetar för att slå sig in på, till exempel olika typer av molntjänster. Eftersom det handlar om nya användningsområden har de kunderna möjligheten att välja leverantörer på ett helt annat sätt än om det handlar om databaser som under många år varit bottenplattorna i viktiga it-lösningar.

Oracle arbetar så klart för att anpassa sig till den nya situationen och har säkert redan gjort det i viss utsträckning. Hur den anpassningen kommer att gå beror med all säkerhet på hur djupt rotad kulturen att krama ur sista blodsdroppen ur kunderna är på företaget.

Om det sitter i väggarna att försöka göra affärer genom att sättasina kunder i ogynnsamma situationer, i grunden baserade på de egna produkternas funktion, så kommer det att gå illa för Oracle på sikt.

Vägen ur den här situationen är att verkligen fokusera på värde för kunderna. Det gör man så klart redan på Oracle, men det måste bli den allt annat överskuggande ledstjärnan, för alla olika yrkesroller på företaget.

En konkret början vore att förenkla licensreglerna för Oraclesmjukvaror. Men det är väl att begära för mycket i nuläget. Rom byggdes inte på en dag och inte Oraclechefen Larry Ellisons lyxbåtar heller.