containers
En annan sorts container.

Docker, företaget bakom containerplattformen med samma namn, meddelade nyligen att man erbjuder support. Supporten finns i tre olika nivåer, från mejlsupport för 150 dollar, cirka 1 240 kronor, i månaden. De andra två nivåerna kallas, översatt till svenska, för ”support under affärsdag” och ”affärskritisk support”.

Läs mer: Dags för Docker på Windows Server

I samtliga tre fall baseras ett supportavtal på en Docker Trusted Registry for Server (dtrfs), se mer nedan, och tio Dockermotorer. För de två mer avancerade nivåerna av support går det att bygga ut avtalen med upp till tio ytterligare Dockermotorer eller dtrfs. På den enklaste nivån går det att bygga ut med tio ytterligare Dockermotorer, medan det bara finns utrymme för en dtrfs.

Docker Trusted Registry for Server som lanseras i samband med supporterbjudandet är helt enkelt en version av onlinekatalogen för Dockerpaket, avsedd för företagsinternt bruk. Den kan integreras med Microsofts Active Directory och andra autentiseringslösningar som baseras på protokollet ldap. Det innebär att Docker kan integreras med många företags behörighetslösningar på ett smidigt sätt. En följd av det är att spårbarheten förbättras, eftersom Dockerhändelser kan kopplas till användare.

Läs mer: Dubbla nyheter ger snabbare Docker

Det är troligt att många existerande Dockeranvändare, som själva lärt sig använda tekniken, inte tar så mycket notis om de här nyheterna. Däremot kan ett supporterbjudande och möjligheten att hantera Dockerkataloger internt på företaget vara lockande för många större företag som ännu inte kommit i gång med Docker. Möjligheten att administrera egna Dockerkataloger kanske är ett plus för företag som ännu inte anammat molnteknik fullt ut.

Fakta

Docker är en lösningar för att skapa mjukvarupaket för Linux som kan distribueras på ett smidigt sätt. På engelska går den tekniken under benämningen ”container”.