Erik Sjöberg, Moment
Erik Sjöberg, Moment

I en artikel nyligen uttalade sig svenska projektledarexperter om det olämpliga i att outsourca projektledning. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Men först är det kanske på plats med ett förtydligande, se rutan här bredvid för det.

Diskussionen handlar om i fall projektledningen i utvecklingsprojekt bör vara en del av ett företags kärnverksamhet eller om det faktiskt går att ”kliniskt” skära ut funktionen och låta en extern part ansvara för den. Helt klart är att det finns situationer då det är olämpligt. Frågan är om det alltid, eller nästan alltid, är olämpligt.

– Om förutsättningarna är de rätta fungerar det att outsourca projektledning, även om det ännu är rätt okänt i Sverige, säger Erik Sjöberg, vd på Moment som är ett konsultföretag som bland annat hjälper kunder med att driva projekt.

Som exempel på när det kan vara lämpligt att outsourca projektledning nämner Sjöberg när en ovan utvecklarorganisation får som uppgift att genomföra ett stort projekt av engångskaraktär.

Läs mer: ”Vi försöker att inte ha stora projekt”

Vad gäller diskussionen om outsourcing vill han tona ner dess betydelse:

– För att lyckas med ett projekt krävs ledningens kontinuerliga engagemang, oberoende av om projektledare är interna eller externa.

Ett problem som har bäring på diskussionen är att karriärvägarna för projektledare ofta är begränsade:

– De bästa projektledarna blir linjechefer eller lämnar och blir konsulter.

Det innebär att tillgången på projektledare försämras, vilket i sin tur gör att behovet av att ta in externa projektledare ökar.

Anton Kleebinder som arbetar med att coacha företag i projekthantering och har lång erfarenhet av projektledning i till exempel telekombranschen är inne på samma tankar som Erik Sjöberg:

– Visst kan det fungera att outsourca projektledning. Det finns också bevis för det i diverse projekt. Externa projektledare kan bidra med erfarenheter och kan se på projekten med andra ögon, dessutom är de inte likna bundna av företagspolitik som interna projektledare, säger han.

Slutligen vill Erik Sjöberg förtydliga begreppet projekt.

– Ett klassiskt projekt är en uppgift av engångskaraktär med inslag av osäkerhet och risk. Men många företag kallar löpande utveckling av förvaltningsreleaser på kända plattformar utförda av väl samarbetande utvecklingsteam för projekt.

Om det inte finns en definition av vad ett projekt är som alla kan enas om så är det klart att en diskussion om att outsourca projektledning blir komplicerad.

Fakta

Att ”outsourca” projektledning syftar på att helt lägga ut projektledarfunktionen, inte på att enbart ta in enstaka externa projektledare, till exempel vid belastningstoppar. Om en extern projektledare under ett outsourcingförfarande rent fysiskt jobbar hos sin kund eller någon annanstans spelar ingen roll i det här sammanhanget.