EU-flagga, klubba
Nyheter på gång inom EU

Caroline Olstedt Carlström, som är ordförande för Forum för dataskydd, har länge efterlyst ett större intresse och en bredare debatt i Sverige om EU:s kommande dataskyddslag. Behandlingen i EU har varit långdragen, men i juni togs ett viktigt beslut av ministerrådet och nu skickas det vidare till EU-parlamentet.

För att en ny dataskyddslag ska bli verklighet inom EU måste ministerråd, parlament och kommission var eniga. Det första mötet mellan de tre parterna skedde i slutet av juni.

Därför är det ingen vågad gissning att det gemensamma beslutet kommer i slutet av året. Förordningen träder sedan i kraft efter två år och gäller direkt som lag i Sverige.

– Två år kan tyckas som lång tid, men med tanke på systemförändringarna som många företag och organisationer behöver göra är det inte så lång tid, säger Caroline Olstedt Carlström.

Hennes råd är därför att de som berörs av systemförändringar börjar arbetet, med i vart fall inledande analyser, redan nu.

– I synnerhet gäller det organisationer som har en omfattande och komplex systemstruktur.

Den nya dataskyddslagen kräver förändringar på en rad punkter och generellt gäller att organisationer måste ha bättre kontroll på sin hantering av data än i dag. Kravet på dokumentation ökar. Hon pekar också på vikten av att det som brukar kallas privacy by design, som innebär att skyddsmekanismer måste byggas in i tjänster och produkter redan från början, vilket nu ser ut att bli ett lagkrav.

– De här kraven bakas nu uttryckligen in i upphandlingar och det påverkar i synnerhet offentlig sektor.