silhuetter i kontrorslandsakp

Enligt väl ansedda Harvard Business Review är ”data scientist” det sexigaste jobbet det här århundradet. Det må vara hur det vill med det, men det råder ingen tvekan om att jobb som inbegriper hantering, bearbetning och analys av data blir allt vanligare.

Läs mer: Här är it-kompetenserna företagen vill ha

I takt med att företag rekryterar personal som jobbar med data och skapar nya tjänster så dyker också intressanta nya titlar upp. Infoworld tipsar om fyra stycken. De tar alla avstamp i data scientist, se faktaruta.


Datacowboy

Data wrangler på engelska. Titeln syftar på någon som använder mjukvara som inte är så tekniskt avancerad, som Excel, för att undersöka datakällor, i syfte att upptäcka intressant information. Arbetet inbegriper ofta att ”tvätta” data, det vill säga konvertera data och rensa bort dåliga data. Sådana här personer skapar ofta prototyper, som utvecklare sedan förädlar till driftsmässiga lösningar.

Datatrollkarl

Data shaman, på engelska. Det är en person som har överblick över data som finns tillgängliga på ett företag, baserat på förståelse för verksamheten och på sina instinkter. En sådan här person kan ses en nödlösning i en situation där det saknas metadata och dokumentation. Frågan är om det blir en permanent lösning.

Datatolkare

Kan även kallas databerättare eller datajournalist. En datatolkare hjälper chefer att förstå data som presenteras för dem. Det behövs eftersom det ofta saknas sammanhang för rapporter och andra beskrivningar av data. Dessutom är inte alla chefer analytiskt lagda, även om de är bra på att fatta beslut. Det behövs någon som tolkar data.

Dataskötare

Data Whisperer på engelska. Till skillnad från de andra jobben i artikeln handlar inte det här om att förstå data, utan om få ordning på data så att de kan användas för analyser.

Fakta

Det är problematiskt att översätta titeln data scientist till svenska. I brist på bättre kanske ”datavetare” kan fungera, men den titeln har sedan länge en annan betydelse i Sverige. Vi kan nog räkna med att få se den engelska titeln data scientist i svenska jobbannonser. Titeln syftar oftast på någon som kombinerar statistik, affärsanalys och programmering för att analysera data.