I ett nytt förslag på tillägg till upphovsrättslagen blir det förbjudet att göra skyddade objekt och verk tillgängliga via fildelning, enligt Libération och le Monde.

Enligt förslaget ska användare som delat icke tillåtna filer betala 38 euro, nära 360 kronor, per nedladdning och 150 euro per uppladdning.

För allvarliga överträdelser där man medvetet lägger ut mjukvara för olaglig fildelning kan straffet bli 300 000 euro, cirka 2,8 miljoner kronor, eller tre års fängelse.

Lagförslaget har omarbetats kraftigt sedan det kom i julas, då talades det om att låta fildelningsanvändare betala en frivillig avgift på fem euro, motsvarande 46 kronor.

– En sådan modell såg vi som helt felaktig eftersom det innebar en lagstiftning i strid med EU-direktivet. Det skulle inneburit att den olagliga handlingen att lägga ut ett skyddat verk blivit laglig och vi anser att det är rättighetshavarna som ska bestämma vad som får göras med deras verk och inte någon annan, säger Lars Gustafsson, vd för svenska Ifpi som är musikindustrins branschorganisation.

Innan lagförslaget går igenom ska det antas av nationalförsamlingen, omröstningen är imorgon, och om det går igenom går det vidare till senaten.

Striden runt den nya lagstiftningen har böljat fram och tillbaka och tidigare har det tyckts luta åt att fildelning för privat bruk skulle bli tillåten och att ett licensförfarande införs.

Men den franska regeringen trycker på hårt för att lagstiftningen ska gå igenom så snart som möjligt och använder sig av ett extra brådskande förfarande som gör att lagen inte behöver behandlas i lika många turer innan den kan antas.

Ligue Odebi, en fransk grupp för internetanvändare, skriver på sin hemsida att den är bestört över att peer-to-peer tekniken ska förbjudas och att regeringen därmed visar sin lojalitet mot film- och musikindustrin.

Gruppen uppmanar alla internetanvändare att inte köpa någon cd eller dvd och i stället kopiera och ladda ner så mycket som möjligt med de metoder som fortfarande står till buds. På så vis vill man visa att de franska internetanvändarna kan organisera ett så starkt motstånd att industrin förstår att den måste lyssna på dem.

Men samtidigt som fildelningen kläms åt pressar de franska lagstiftarna på för att inte kopieringsskydd ska stoppa konkurrensen.

I det nya lagförslaget finns passager som innebär att de företag som använder drm-teknik måste ge konkurrenterna information om sina system.

Det här ses som mer eller mindre direkt riktat mot Apple som vägrar dela med sig av sin drm-teknik och därmed stoppar andra företag från att utveckla spelare för digital musik som kan spela musik från Apples Itunes Music Store eller sälja musik som går att spela på Ipod.