Alejandro Mayorkas, biträdande chef på USA:s departement för inrikessäkerhet, Homeland Security, hade det svettigt när han höll ett föredrag på säkerhetskonferensen Black Hat i Las Vegas i förra veckan. Hans budskap var att det behövs mer tillit mellan myndigheter och säkerhertsexperter, skriver IDG News.

Läs mer: Appar för support hot på Android

Mayorkas möttes av krav från närvarande säkerhetsexperter att få möjlighet att utföra tester av myndigheters tjänster, i syfte att förbättra säkerheten för dem, vilket de inte får göra i dag. Som svar sa han att departement för inrikessäkerhet genomför egna säkerhetstester och att det kanske vore en bra idé att publicera resultaten av de testerna.

Aljeandro Mayorkas
Aljeandro Mayorkas. Foto: Miller Center (CC)

Ett av de problem som Mayorkas påtalar är att det är svårt att samla in information om säkerhetshot från företag. Därför ska departement skapa en tjänst för att ge tillgång till sammanställd, anonymiserad information om hot som rapporteras, i förhoppningen att få fler att dela med sig av information. Kritiker hävdar att det finns en risk att informationen inte förblir anonym, vilket kan skada uppgiftslämnarna och deras uppdragsgivare. Mayorkas svar är att anonymiteten ska garanteras.

Läs mer: Sårbarhet i Windows värre än tidigare befarat

Bland annan kritik som riktas mot departement för inrikessäkerhet märks att vissa amerikanska myndigheter kan ta sig förbi krypteringslösningar som används för kommunikation. Mayorkas svar på den kritiken är att han ska framföra den ”i Washington”.

Mayorkas lovar vidare att information om säkerhetshot som framkommit vid dataläckor och andra incidenteter ska göras till tillgänglig i högsta möjliga grad.